Niedziela, 25 lipca 2021, tydzień nieparzysty (29)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
Aktualności RSS

Strona główna

terminarz.jpgkalendarz.jpg

PROF. ZW. DR HAB. CZESŁAW DOMAŃSKI

Pokój: B1
Dyżur: środa, 13:00-14:30
Tel.: +48 42 635 51 82
Email: czeslaw.domanski@uni.lodz.pl

konstrukcja testów opartych na teorii serii i statystykach porządkowych, budowa tablic statystycznych dla wybranych statystyk nieparametrycznych opartych na rozkładach dokładnych i formułach rekurencyjnych, nieklasyczne metody wnioskowania statystycznego uwzględniające analizę bayesowską, bootstrapową i wnioskowanie nieparametryczne, analiza własności testów wielowymiarowej normalności, statystyka małych obszarów, statystyka medyczna, metody statystyczne na rynku kapitałowym i ubezpieczeniowym, testy oparte na procesach stochastycznych.

magister od 30 czerwca 1968 r. (tytuł pracy magisterskiej – „Słowniki bezprzecinkowe” – promotor doc. dr hab. Jerzy Jaroń),

doktor od 1976 r. (tytuł rozprawy doktorskiej „Testy serii i ich ekonometryczne zastosowanie” – promotor prof. zw. dr hab. Zdzisław Hellwig),

doktor habilitowany od 1986 r. (Teoretyczne podstawy testów nieparametrycznych i ich zastosowanie w naukach ekonomiczno-społecznych, WUŁ, Łódź),

docent od 1987 r.,

profesor nadzwyczajny od 1990 r.,

profesor nauk ekonomicznych od 1991 r. (książka profesorska „Testy statystyczne” PWE, 1990 r.

 • zastępca dyrektora Instytutu Ekonometrii i Statystyki UŁ (1976-1984),
 • prodziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ (1987-1990),
 • kierownik Zakładu Metod Statystycznych w Instytucie Ekonometrii i Statystyki UŁ (1987-1991),
 • dziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ (1990-1993),
 • kierownik Katedry Metod Statystycznych (1992-2015),
 • prorektor UŁ do spraw ekonomicznych i promocji (1993-1996),
 • dyrektor Instytutu Ekonometrii i Statystyki UŁ (1997-2008),
 • dyrektor Instytutu Statystyki i Demografii (2009-2013)
 • członek Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN od 1987 r.,
 • członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego,
 • członek Polskiego Towarzystwa Biometrycznego,
 • członek Biometric Society,
 • członek Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego,
 • członek American Statistical Association,
 • członek Institute of Mathematical Statistics (od 2007),
 • przewodniczący zespołu ds. Statystyki Społecznej w Radzie Statystyki (2000-2002),
 • członek Naukowej Rady Statystycznej GUS (1992-2005),
 • członek Komisji Matematycznej GUS (1990-1994);
 • członek Polskiego Towarzystwa Statystycznego: przewodniczący Oddziału Łódzkiego (1980-1986), wiceprezes (1986-1990), członek Prezydium Rady Głównej (1990-1994),
 • Prezes Polskiego Towarzystwa Statystycznego (1994-2005), od lutego 2010 r.;
 • współzałożyciel i wiceprezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół UŁ (od 1993),
 • International Statistical Institute od 1984, członek zwyczajny od 2000 r.,
 • członek Rady Konsultacyjno - Doradczej przy Prezesie Rady Ministrów (2007-2008),
 • członek Komisji Metodologicznej przy Prezesie GUS (od 2006),
 • członek Zespołu Integracyjno-Eksperckiego Nauk Ekonomicznych PAN na kadencję 2009-2010;
 • członek Zespołu Integracyjno-Eksperckiego Nauk Matematycznych PAN 2009-2010;
 • członek Rady Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego od 2009 r.,
 • członek Rady Redakcyjnej kwartalnika naukowego Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN „Przegląd Statystyczny” od 2009 r.,
 • członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Sekcja II - Nauk Ekonomicznych w kadencji 2007-2012, 2013-2016,
 • członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN 2011-2014,
 • członek Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN (2003-2006), (2011-2014), wiceprzewodniczący (2007–2011).
 • Statystyczne testy nieparametryczne, PWE, Warszawa 1979,
 • Testy statystyczne, Warszawa 1990,
 • Wnioskowanie statystyczne przy nieklasycznych założeniach, Wydawnictwo UŁ, Łódź 1998, (współautorstwo: K. Pruska, W. Wagner),
 • Statystyczne systemy ekspertowe, Wydawnictwo UŁ, Łódź 1998 (współautorstwo: H. Gadecki, K. Pruska, A. Rossa),
 • Nieklasyczne metody statystyczne, PWE, Warszawa 2000,
 • Metody statystyki małych obszarów, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2001 (współautorstwo: K. Pruska),
 • Zastosowanie metod statystycznych w badaniach pacjentów z chorobą niedokrwienną serca leczonych operacyjnie, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2003 (współautorstwo: A. Iwaszkiewicz-Zasłonka, R. Jaszewski, M. Misztal, P. Okoński, A. Rossa, E. Szymańska [Janowska], J. Zasłonka,
 • Analiza rozkładów płac i dochodów w Polsce w przekroju terytorialnym, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2005,
 • Statystyczne metody wnioskowania wielokrotnego, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2007 (współautorstwo: D. Parys),
 • Nieklasyczne metody oceny efektywności i ryzyka. Otwarte Fundusze Emerytalne, PWE, Warszawa 2011 (współautorstwo: J. Białek, K. Bolonek-Lasoń, A. Mikulec).
 • Złoty Krzyż Zasługi 1989,
 • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski 2001,
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej 1992,
 • Złota Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Statystyki RP” (trzykrotnie), 1995, 1999, 2003,
 • Odznaka Honorowa Miasta Łodzi, 2003,
 • Medal Bernardusa Bolzano Uniwersytetu im. Karola w Pradze, 1988,
 • Nagroda za Zasługi dla Miasta Łodzi, 2004,
 • Nagrody Ministra Edukacji Narodowej: 1978, 1979, 1980, 1987, 1991.
 • Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za książkę  „Nieklasyczne metody oceny efektywności i ryzyka. Otwarte Fundusze Emerytalne”, (współautorstwo: J. Białek, K. Bolonek-Lasoń, A. Mikulec), 2012,
 • „Łódzkie Eureka” 2012 za książkę „Nieklasyczne metody oceny efektywności i ryzyka. Otwarte Fundusze Emerytalne”, PWE, Warszawa 2011 (współautorstwo: J. Białek, K. Bolonek-Lasoń, A. Mikulec).
Do góry
wersja do druku
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź