Niedziela, 25 lipca 2021, tydzień nieparzysty (29)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
Aktualności RSS

Strona główna

terminarz.jpgkalendarz.jpg

MGR ELŻBIETA ZALEWSKA

Pokój: B3

Konsultacje:  Środa 16.00-17.35 

16.00-16.45 - Matematyka i statystyka w zarządzaniu
16.55-17.35 - Matematyka  

Kod zespołu: 6iax2lb (Microsoft Teams)
 
 

E-mail: elzbieta.zalewska@eksoc.uni.lodz.pl

Tel.: +48 42 635 55 38

https://orcid.org/0000-0003-1544-300X

 Ciągłe Doskonalenie Jakości w procesie kształcenia studentów,

 Metody oceny efektywności kształcenia,

 Continuous Quality Improvement (CQI),

 Total Quality Management (TQM)

Magister

Asystent

  • Zalewska Elżbieta, Szymańska Agata (2018), Towards the Goals of the Europe 2020 Strategy: Convergence or Divergence of the European Union Countries?, Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, vol. 21, no 1/2018.
  • Zalewska Elżbieta (2017), Zastosowanie analizy skupień i metody porządkowania liniowego w ocenie polskiego szkolnictwa wyższego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Taksonomia 29, nr 469, s. 234- 242.
  • Zalewska Elżbieta, Szymańska Anna, (2016), E-learning as a tool to improve the quality of quantitative subjects education, Didactics of Mathematics, nr 12(16), s. 125-134.
  • Zalewska Elżbieta (2015), Jakość kursów e-learning, [w:] P. Wdowiński (red.) Nauczyciel akademicki wobec nowych wyzwań edukacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, str.: 105-114.
  • Zalewska Elżbieta, (2015) Porównywanie wyników testów egzaminacyjnych, Wiadomości Statystyczne, Czasopismo Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiego Towarzystwa Statystycznego, nr 12, Warszawa 2015, str. 70-81.
  • Zalewska Elżbieta (2013),  Zastosowanie metody ciągłego doskonalenia jakości w szkolnictwie wyższym, [w:] A. Jędrzejczak, A. Kupis-Fijałkowska (red.), Metody oceny jakości nauczania, Folia Oeconomica 280, Łódź, str.: 167-178.
  • Zalewska Elżbieta, Jurek Anna Maria (2012), Uwagi o możliwościach zastosowania ciągłego doskonalenia jakości i próba oceny metod nauczania w szkolnictwie wyższym, [w:] M. Plich, (red.), Seria: Konferencje Dydaktyczne, Metody ilościowe w Krajowych Ramach Kwalifikacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, str.: 116-130.
  • Paszko Elżbieta, Szubska-Włodarczyk Natalia (2012), Analiza zakupu produktów sprawiedliwego handlu, Wiadomości Statystyczne, Czasopismo Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiego Towarzystwa Statystycznego, nr 6, Warszawa, str.: 57-66
  • Paszko Elżbieta, Fijałkowska Aleksandra (2011) Wybrane problemy analizy zależności statystycznych w badaniach społecznych - podejście przyczynowo-skutkowe, [w:] Cz. Domański, A. Majdzińska (red.), Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, Zastosowanie metod ilościowych do oceny ryzyka i efektywności systemu ubezpieczeń społecznych, 254, str.: 199-210.

 

Matematyka finansowa

Matematyka i statystyka w zarządzaniu

Metody probabilistyczne i statystyka

Rachunek Prawdopodobieństwa

Statystyka matematyczna

Statystyka opisowa

Statystyka w naukowych badaniach logopedycznych

Do góry
wersja do druku
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź