Środa, 17 sierpnia 2022, tydzień nieparzysty (33)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
Aktualności RSS

Strona główna

terminarz.jpgkalendarz.jpg

MGR ALEKSANDRA KUPIS-FIJAŁKOWSKA

KONSULTACJE W SESJI LETNIEJ 21/22 

MS Teams: wtorek 14 czerwca 2022r. godz. 13.00.-14.30

środy 15, 22, 29 czerwca oraz 6 lipca w godz. 11.00-12.30


KONSULTACJE SEM. LETNI 2021/2022

 WES UŁ, pok. B7 oraz MS TEAMS

część A semestru: piątki, godz. 11.30 - 13.00

część B semestru: środy, godz. 11.45 - 13.15

Link MS TEAMS

https://teams.microsoft.com/l/team/19:B-Stw2gLBrVVTZa8I5B_RXRwzf6SSvy7llUtUXVQFbs1@thread.tacv2/conversations?groupId=e5046b43-9b9d-4a12-a980-8258d586fa1c&tenantId=63441aef-da0e-4397-bb7e-f9d4705e963b

 ____________________________________________________________

 KONTAKT

            e-mail: aleksandra.kupis-fijalkowska@uni.lodz.pl

            Pokój: B7

            nr tel.: +48 42 635 51 78


 • Metodologia badań statystycznych
 • Metoda Reprezentacyjna
 • Błędy nielosowe
 • Badania internetowe
 • ICT
 • Społeczeństwo 5.0
 • Wykluczenie cyfrowe
 • Nowe technologie w edukacji
 • [2014-2018] przerwa macierzyńska
 • Kupis – Fijałkowska Aleksandra (2013), Surveys in the context of virtual society - a statistical perspective, [w:] Transformations, no. 3-4 (78-79), pp. 55-69
 • Jędrzejczak Alina, Kupis – Fijałkowska Aleksandra ( red., 2013),  Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. Metody oceny jakości nauczania .
 • Kupis – Fijałkowska Aleksandra, Janas Krzysztof (2013), Efekty kształcenia w szkolnictwie wyższym i problem ich ewaluacji w polskim ustawodawstwie, [w:] Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. Metody oceny jakości nauczania, ss. 103-112
 • Mikulec Artur, Kupis – Fijałkowska Aleksandra (2012), An empirical analysis of the effectiveness of Wishart and Mojena criteria in Cluster Analysis, [w:] Statistics in Transition, Vol. 13, No. 3, pp. 569-580
 • Kupis-Fijałkowska Aleksandra (2011) Non-random errors in opinion polls, [w:] Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. Methodological Aspects of Multivariate Statistical Analysis. Statistical Models and Applications, pp.: 239-247.
 • Kupis-Fijałkowska Aleksandra, Elżbieta Paszko (2011) Wybrane problemy analizy zależności statystycznych w badaniach społecznych - podejście przyczynowo- skutkowe, [w:] Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. Zastosowanie metod ilościowych do oceny ryzyka i efektywności systemu ubezpieczeń społecznych, ss.: 199-210.
 • Kupis-Fijałkowska Aleksandra, Bartosz Grancow (2011) Potencjał metod e-learning w nauczaniu przedmiotów ilościowych, [w:] Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. Zastosowanie metod ilościowych do oceny ryzyka i efektywności systemu ubezpieczeń społecznych., ss.: 187-198.
 • Kupis-Fijałkowska Aleksandra, Bartosz Grancow (2010), Wybrane zagadnienia funkcjonowania obszarów metropolitarnych, [w:] Czesław Domański, Teresa Śmiłowska (red.), Procesy metropolizacyjne w teorii naukowej i praktyce, Główny Urząd Statystyczny, ss.: 163-175.
 • Fijałkowska Aleksandra (2009), Badanie rynku i opinii jako narzędzie współczesnej komunikacji biznesowej, [w:] Innowacyjne rozwiązania biznesowe, IM-Tech, ss: 207-214.
Do góry
wersja do druku
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź