Niedziela, 25 lipca 2021, tydzień nieparzysty (29)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
Aktualności RSS

Strona główna

terminarz.jpgkalendarz.jpg

DR MAŁGORZATA MISZTAL

Pokój: B7

Dyżur on-line (w semestrze letnim 2020/2021): wtorek, 16.30-18.00/ Office hours: Tuesday, 16.30-18.00

ms TEAMS kod do zespołu: rai6fq4

Tel.: +48 42 635 51 78
E-mail: malgorzata.misztal@uni.lodz.pl

 

WWW: https://scholar.google.pl/citations?user=_DMlRWYAAAAJ&hl=pl
          https://www.researchgate.net/profile/Malgorzata_Misztal
          https://orcid.org/0000-0002-8719-2097 

Metody statystyki wielowymiarowej, data mining, techniki ordynacyjne, metody analizy danych niekompletnych, zastosowania metod statystycznych w diagnostyce medycznej, pakiety statystyczne

2002 – doktor nauk ekonomicznych, tytuł rozprawy: “Statystyczne metody rozpoznawania obrazów i ich zastosowania”

1997 - magister ekonomii, Uniwersytet Łódzki,  Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, specjalność: Statystyka I Demografia

2002-2016 – Adiunkt - Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Metod Statystycznych

od 2016 – Starszy wykładowca – Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Metod Statystycznych

PEŁNIONE FUNKCJE W REDAKCJACH CZASOPISM:

Redaktor statystyczny w czasopismach: Archives of Medical Science, Lekarz POZ, Medycyna Paliatywna, Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne, Przegląd Dermatologiczny, Wideochirurgia i inne techniki małoinwazyjne, Reumatologia, Studia Medyczne

 • Małgorzata Misztal (2009), Zagregowane i hybrydowe modele dyskryminacyjne. Próba porównania wybranych algorytmów, (w:) Taksonomia 16. Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, pod redakcją K. Jajugi i M. Walesiaka, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 47, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław, s. 132-140.
 • Małgorzata Misztal (2010), On the Application of Bundling in Medical Diagnosis, Acta Universitatis Lodzienis, Folia Oeconomica 235, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 165-170.
 • Małgorzata Misztal (2010), O zastosowaniu metody rekurencyjnego podziału w analizie przeżycia, (w:) Taksonomia 17. Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, pod redakcją K. Jajugi i M. Walesiaka, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 107, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław, s. 423-431.
 • Małgorzata Misztal (2011), Próba oceny wpływu wybranych metod imputacji danych na wyniki klasyfikacji obiektów z wykorzystaniem drzew klasyfikacyjnych, (w:) Taksonomia 18. Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, pod redakcją K. Jajugi i M. Walesiaka, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 176, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław, s. 246-253
 • Małgorzata Misztal (2012), Imputation of Missing Data Using R Package, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 269, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 131-144.
 • Małgorzata Misztal (2012), Wpływ wybranych metod uzupełniania brakujących danych na wyniki klasyfikacji obiektów z wykorzystaniem drzew klasyfikacyjnych w przypadku zbiorów danych o niewielkiej liczebności – ocena symulacyjna, (w:) Taksonomia 19. Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, pod redakcją K. Jajugi i M. Walesiaka, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 242, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław, s. 370-379.
 • Małgorzata Misztal (2013), Some Remarks on the Data Imputation Using “Missforest” Method, (w:) Multivariate Statistical Analysis. Theory and Practice, pod redakcją Cz. Domańskiego i A. Kupis-Fijałkowskiej, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 285, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 169-179.
 • Małgorzata Misztal (2013), Ocena wpływu wybranych metod imputacji na wyniki klasyfikacji obiektów w modelach drzew klasyfikacyjnych, (w:) Taksonomia 21. Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, pod redakcją K. Jajugi i M. Walesiaka, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 279, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław, s. 135-145.
 • Małgorzata Misztal (2014), Wybrane metody oceny jakości klasyfikatorów – przegląd i przykłady zastosowań, (w:) Taksonomia 23. Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, pod redakcją K. Jajugi i M. Walesiaka, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 328, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław, s. 156-166.
 • Małgorzata Misztal (2014), On the Selected Methods for Evaluating Classification Models, (w:) Multivariate Statistical Analysis. Theory and Practice, pod redakcją Cz. Domańskiego i M. Małeckiej, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 3(302), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 161-173.
 • Małgorzata Misztal (2015), O zastosowaniu kanonicznej analizy korespondencji w badaniach ekonomiczno–społecznych, (w:) Taksonomia 24. Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania (pod red. K. Jajugi i M. Walesiaka), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 384; Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 200-208.
 • Małgorzata Misztal (2016), On the Use of Selected Ordination Techniques to Analyze the Parliamentary Election Results, (w:) Statistics and Econometrics. Multivariate Analysis of Insurance and Finance Market, pod redakcją Cz. Domańskiego i E. Zalewskiej, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 3(322), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 127-139.
 • Małgorzata Misztal (2017), Wizualizacja wyników liniowych technik ordynacyjnych na przykładzie analizy przestępczości przeciwko mieniu w Polsce, (w:) Taksonomia 28. Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania (pod red. K. Jajugi i M. Walesiaka), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 468; Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 161-170.
 • Małgorzata Misztal (2017), On The Use of Redundancy Analysis to Study the Property Crime in Poland, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 6(332), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 99-109.
 • Małgorzata Misztal (2018), On the application of selected exploratory data analysis methods to assess differences in the level of sustainable development in the environmental domain of voivodships in Poland, Economic and Environmental Studies, Vol. 18, No 2 (46/2018), s. 747-761, June 2018. DOI: https://doi.org/10.25167/ees.2018.46.17.
 • Małgorzata Misztal (2018), O zastosowaniu analizy redundancji do badania poziomu przestępczości przeciwko mieniu w Polsce w latach 2002-2015, (w:) Taksonomia 31. Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 508, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław, s. 157-169. DOI: 10.15611/pn.2018.508.16. 
 • Małgorzata Misztal (2018), Comparison of Selected Multiple Imputation Methods for Continuous Variables – Preliminary Simulation Study Results, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 6(339), Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 73-97. http://dx.doi.org/10.18778/0208-6018.339.05 
 • Małgorzata Misztal (2018), Jeden obraz bywa wart więcej niż tysiąc słów, czyli o korzyściach z wizualizacji wyników liniowych metod ordynacyjnych, (w:) Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych, Statsoft Polska, Kraków, s. 21-44. 
 • Artur Mikulec, Małgorzata Misztal (2018), Does the type of business activity and the enterprise location affect a firm’s survival? Results of an analysis for natural persons conducting economic activity in the Łódzkie Voivodship, ECONOMETRICS. Advances in Applied Data Analysis, Vol. 22, No. 3, p. 23-40. DOI: 10.15611/eada.2018.3.02. 
 • Artur Mikulec, Małgorzata Misztal (2018), Zastosowanie metody rekurencyjnego podziału w analizie trwania przedsiębiorstw województwa łódzkiego, (w:) Taksonomia 30. Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, Prace Naukowe Uniwersytetu ekonomicznego we Wrocławiu nr 507, s. 179-190. DOI: 10.15611/pn.2018.507.18. 
 • Artur Mikulec, Małgorzata Misztal (2018), Firms’ duration analysis in Łódzkie Voivodship using a regression tree approach, Conference Papers, The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, p. 306-315, DOI: 10.14659/SEMF.2018.01.31. 
 • Małgorzata Misztal (2019), On the potential for using PCA-based methods to analyze the crime rate in Poland, ECONOMETRICS. EKONOMETRIA, Advances in Applied Data Analysis, Vol. 23, No. 2, p. 15-32. DOI: 10.15611/eada.2019.2.02.

2002  - I nagroda w Konkursie na najlepszą pracę doktorską przygotowaną z zastosowaniem narzędzi statystyki i analizy danych zawartych w programach: STATISTICA, STATISTICA Industrial System i STATISTICA Neural Networks organizowanym przez StatSoft, Inc. i StatSoft Polska. Tytuł rozprawy: „Statystyczne metody rozpoznawania obrazów i ich zastosowania”

2009  – Nagroda Zespołowa Ministra Zdrowia za współautorstwo cyklu publikacji dotyczących okołooperacyjnego migotania przedsionków u pacjentów poddanych operacjom kardiochirurgicznym.

2015 – Medal Brązowy za Długoletnią Służbę

Do góry
wersja do druku
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź