Sobota, 16 stycznia 2021, tydzień parzysty (02)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
Aktualności RSS

Strona główna

terminarz.jpgkalendarz.jpg

DR HAB. KATARZYNA BOLONEK-LASOŃ, PROF. UŁ

Pokój: A8

konsultacje: wtorek w godzinach 16.00-17.30 w aplikacji Teams. Kod do konsultacji: 8cfidlh

Tel.: +48 42 635 5335
E-mail: katarzyna.bolonek@uni.lodz.pl

Kwantowa teoria gier, mechanika kwantowa, kwantowa teoria pola, teoria grup

 • 2003 – uzyskanie tytułu  magistra fizyki na Wydziale Fizyki i Chemii UŁ
 • 2006 – uzyskanie tytułu magistra na kierunku Stosunki Międzynarodowe na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ
 • 2007 – uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk fizycznych na Wydziale Fizyki i Chemii UŁ
 • 2018 - uzyskanie habilitacji w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka

Stanowiska:

 • 01.03.2007-30.09.2007 asystent w Katedrze Metod Statystycznych na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ
 • Od 01.10.2007 adiunkt   w Katedrze Metod Statystycznych na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ

 Pełnione funkcje:

 • 2010-2012 Pełnomocnik Dziekana ds. Europejskiego Systemu Transferu Punktów (ECTS) na kierunku Informatyka i Ekonometria
 • 2014-2016 Koordynator kierunkowy Erasmus oraz ECTS na kierunku Informatyka i Ekonometria
 • od października 2016  Koordynator kierunkowy ECTS na kierunkach: Informatyka i Ekonometria, Informatyka, Analityka Gospodarcza
 • K. Bolonek-Lasoń, P. Kosiński, Note on log-periodic description of 2008 financial crash, Physica A - Statistical Machanics and its Applications 390(23-24) (2011), 433
 • K. Andrzejewski, J. Gonera, R. Machalski, K. Bolonek-Lasoń, On the triviality of higher-derivative theories, Physics Letters B 706(4-5) (2012), 427
 • K. Bolonek-Lasoń, P. Kosński, Some properties of the maximally entangled Eisert-Wilkens-Lewenstein game, Prog. Theor. Exp. Phys. 2013(7) (2013), 073A02
 • K. Bolonek-Lasoń, P. Kosiński, On the quantization of nonlocal theory, Acta Physica Polonica B 45(11) (2014), 2057
 •  K. Bolonek-Lasoń, General quantum two-player games, their gate operators, and Nash equilibria, Prog. Theor. Exp. Phys. 2015(2) (2015), 023A03
 •  K. Bolonek-Lasoń, P. Kosinski, Note on maximally entangled Eisert-Lewenstein-Wilkens quantum games, Quantum Information Processing 14(12) (2015), 4413
 •  K. Bolonek-Lasoń, P. Kosiński, On Nash equilibria in Eisert-Lewenstein-Wilkens game, International Journal of Quantum Information 13(8) (2015), 1550066
 • K. Andrzejewski, K. Bolonek-Lasoń, Nonlocal dynamics and infinite nonrelatywistic conformal symmetries, Physical Review D 93(6) (2016), 065010
 • K. Bolonek-Lasoń, S. Sobieski, Violation of Bell inequalities from S4 symmetry: the three orbits case, Quantum Information Processing 16(2) (2017), 38
 •  K. Bolonek-Lasoń, Examining the effect of quantum strategies on symmetric conflicting interest games, International Journal of Quantum Information 15(5) (2017), 1750033
 • K. Bolonek-Lasoń, Three-players conflicting interest games and nonlocality, Quantum Information Processing 16(8) (2017), 186
 • K. Bolonek-Lasoń, P. Kosiński, P. Maślanka, Lorentz transformations, sideways shift and massless spinning particles, Physics Letters B 769 (2017), 117
 • K. Bolonek-Lasoń, P. Kosiński, Note on Guney-Hillery approach to Bell inequality, Phys. Rev. A 99 (2019),  052122
 • Nagroda pierwszego stopnia im. Arkadiusza Piekary za rok 2003 za pracę magisterską ”Minimalizacja zasady nieoznaczoności w niekomutatywnej mechanice kwantowej” przyznana przez Polskie Towarzystwo Fizyczne, październik 2003
 •  Zespołowa Nagroda Pierwszego Stopnia Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za cykl prac Niektóre aspekty teorii oddziaływań elementarnych, październik 2004
 • Zespołowa nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego I stopnia za cykl publikacji Symetrie i dynamika układów klasycznych i kwantowych ze szczególnym uwzględnieniem teorii z wyższymi pochodnymi czasowymi, październik 2011
 •  Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla: Czesław Domański, Jacek Białek, Katarzyna Bolonek-Lasoń, Artur Mikulec - nagroda zespołowa za osiągnięcia naukowe, za książkę Nieklasyczne metody oceny efektywności i ryzyka. Otwarte fundusze emerytalne, grudzień 2012
 •  Wyróżnienie (zespołowe) Łódzkie Eureka za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i techniczne przyznane przez Radę ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi (X edycja), kwiecień 2013
Do góry
wersja do druku
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź