Niedziela, 25 lipca 2021, tydzień nieparzysty (29)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
Aktualności RSS

Strona główna

terminarz.jpgkalendarz.jpg

DR HAB. INŻ. JACEK BIAŁEK, PROF. UŁ

Pokój: A8
Dyżur: środa, 11:30-13:00

Uwaga: w okresie zamknięcia Wydziału z powodu pandemii dużur online odbywa sie

w terminie: środa, godz. 17:00 - 18:30 (Microsoft Teams)


Tel.: +48 42 635 5335
E-mail: jbialek@uni.lodz.pl

https://orcid.org/0000-0002-0952-5327

Teoria indeksów cen (aksjomatyka, ujęcie stochastyczne, ujęcie ekonomiczne - COLI);

Praktyka indeksów cen (CPI, HICP)

Dane skanowane (klasyfikacja produktów do COICOP, matching, indeksy multilateralne) 

 - autor pakietu PriceIndices (środowisko R):

   README, MANUAL;

Metody uczenia maszynowego (machine learning in R)

2003 - uzyskanie tytułu magistra matematyki (Politechnika Łódzka, kierunek: Matematyka stosowana)

2007 - uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych (Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny)

2015 - uzyskanie habilitacji w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia

XI 2006   - VI 2007    Asystent na Uniwersytecie Łódzkim, Katedra Metod Statystycznych

VII 2007  - II 2017    Adiunkt na Uniwersytecie Łódzkim, Katedra Metod Statystycznych

II 2017   -  ..........    Profesor nadzw. UŁ, Katedra Metod Statystycznych

XII 2018 -  ..........    Ekspert w Departamencie Handlu i Usług w GUS.

Członek Editorial Board w czasopiśmie International Journal of Statistics and Probability (od 2013 )

Ekspert w „UN Global Group on Big Data” i "UN Task Team on Scanner Data” (European Commission) - od 2020.

Publikacje z listy JCR:

 • Białek J., Depta A., Marcinkiewicz E., Chybalski F. (2009), The resultant and indyvidual effectivness of open pension funds, Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 18, No. 5B, 7-12.
 • Białek J. (2012), Proposition of the general formula for price indices, Communications in  Statistics: Theory and Methods, vol. 41:5, 943-952.
 • Białek J. (2014), Simulation Study of an Original Price Index Formula, Communications in Statistics - Simulation and Computation, 43:2, 285-297.
 • Białek J. , Kurczewska A. (2014), Is the interplay between self-efficacy and entrepreneurial intentions gender-dependent? The case of Poland, Argumenta Oeconomica 2 (33), 23- 38, 2014.
 • Białek J. (2015), Construction of confidence intervals for the Laspeyres price index, Journal of Statistical Computation and Simulation, Vol. 85 (14), 2962-2973.
 • Białek J. (2015), Generalization of the Divisia price and quantity indices in a stochastic model with continuous time, Communications in Statistics: Theory and Methods, 44:2, 309-328.
 • Białek J., Roszko-Wójtowicz E. (2016), A multivariate approach in measuring innovation performance,  Proceedings of Rijeka Faculty of Economics: Journal of Economics and Business, Vol. 34, No. 2, pp. 467-503.
 • Białek J. (2017), Bounds for the expected value of the stochastic Divisia's price index, Communications in Statistics - Theory and Methods, 46:14, 7134-7146.
 • Białek J. (2017), Approximation of the Fisher price index by using the Lloyd–Moulton index: Simulation study, Communications in Statistics - Simulation and Computation, 46:5, 3588-3598.
 • Białek J. (2017), Approximation of the Fisher price index by using Lowe, Young and AG Mean indices , Communications in Statistics - Simulation and Computation, 46:8, 6454-6467
 • Białek, J., Roszko-Wójtowicz, E. (2018), Diverse approaches to the multidimensional assessment of innovation in the European Union, Acta Oeconomica, 68(4), 521-547.
 • Białek J., Roszko-Wójtowicz (2019), Measurement of the average innovativeness change over time in the EU member states, Journal of Business Economics and Management, 20 (2), 268 – 293.
 • Białek, J. (2019), Remarks on Geo-Logarithmic Price Indices, Journal of Official Statistics, 35(2), 287-317.
 • Białek, J. (2020), Comparison of elementary price indices, Communications in Statistics - Theory and Methods, 49(19), 4787-48035.
 • Białek, J. (2020), Basic Statistics of Jevons and Carli Indices under the GBM Price Model, Journal of Official Statistics, 36(4), 737-761.
 • Bialek, J., Roszko-Wójtowicz, E. (2021), Dynamis of price level changes in the Visegrad group: comparative study, Quality and Quantity, 50, 357-383.
Pozostałe, wybrane publikacje:
 • Białek J. (2009), Konstrukcja miar efektywności Otwartych Funduszy Emerytalnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź,
 • Białek J. (2011), Remarks about the generalizations of the Fisher index, Statistic in Transition – new series, vol. 12, s.139-154, Wydawnictwo GUS, Warszawa,
 • Białek J. (2012), Propozycja indeksu cen, Wiadomości Statystyczne 7, s.13-24, Wydawnictwo GUS, Warszawa,
 • Białek J. (2013), Measuring Average Rate of Return of Pensions: A Discrete, Stochastic and Continuous Price Index Approaches, International Journal of Statistics and Probability, Vol. 2, No. 4, 56-63.
 • Białek J. (2014), Application of the original price index formula to measuring the CPI’s commodity substitution bias, Statistic in Transition – new series, Vol. 15, No. 1, 83-96, Wydawnictwo GUS, Warszawa.
 • Białek J. (2014), Applications of Stochastic Index Numbers in Inflation Measurement – the Case of Poland, Statistika – Statistics and Economy Journal, Vol. 94 (2), 46 – 53, Czech Statistical Office, Praga.
 • Białek J. (2014), Pomiar obciążenia wskaźnika cen dóbr i usług konsumpcyjnych, Gospodarka Narodowa, 3 (271), 63-80. Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 • Białek J. (2014), Constructions of The Average Rate of Return of Pension or Investment Funds  Based on Chain Indices, Statistika – Statistics and Economy Journal, Vol. 94(4),  29-42, Czech Statistical Office, Praga.
 • Białek J. (2016), Reduction in CPI Commodity Substitution Bias by Using the Modified Lloyd-Moutlon Index, Statistika – Statistics and Economy Journal, Vol. 96 (2), 51-59, Czech Statistical Office, Praga.
 • Białek J., Roszko-Wójtowicz (2018), The size of the substitution bias of inflation measurement in relation to the level of innovativeness of the European Union’s economies, Econometrics (Ekonometria), 22 (4), 79-97.
 • Białek, J., Bobel, A. (2019), Comparison of Price Index Methods for CPI Measurement using Scanner Data, Paper presented at the 16th Meeting of the Ottawa Group on Price Indices, Rio de Janeiro, Brazil.
 • Białek J., Roszko-Wójtowicz, E. (2019), The Impact of the Price Index Formula on the Consumer Price Index Measurement, Statistika – Statistics and Economy Journal, Vol. 99 (3), 246-258, Czech Statistical Office, Praga.
 • Białek, J. (2020), Remarks on Price Index Methods for the CPI Measurement Using Scanner Data,  Statistika – Statistics and Economy Journal, Vol. 100 (1), 54-69, Czech Statistical Office, Praga
 • Białek, J. (2020), Wykorzystanie danych skanowanych do pomiaru inflacji – doświadczenia międzynarodowe i wyzwania metodologiczne, Wiadomości Statyczne 1, 9-33, Wydawnictwo GUS, Warszawa.
 • Białek, J. (2020), Proposition of a hybrid price index formula for the Consumer Price Index measurement, Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 15(4), 697-716.
 • Białek, J. (2021). PriceIndices – a New R Package for Bilateral and Multilateral Price Index Calculations, Statistika – Statistics and Economy Journal, Vol. 2/2021, 122-141, Czech Statistical Office, Praga.

 

 • Październik 2010
  Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego
  (III stopnia) za książkę: „Konstrukcja miar efektywności Otwartych Funduszy Emerytalnych” (WUŁ, 2009)
 • Październik 2011
  Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego
  – wyróżnienie za najlepszy podręcznik akademicki w 2010 roku („Statystyka dla studentów z programem STAT_STUD 1.0”)
 •  Grudzień 2012
  Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  – prof. dr hab. Czesław Domański, dr inż. Jacek Białek, dr Katarzyna Bolonek-Lasoń, dr Artur Mikulec – nagroda zespołowa za osiągnięcia naukowe, za książkę Nieklasyczne metody oceny efektywności i ryzyka. Otwarte fundusze emerytalne.
 •  Kwiecień 2013
  Wyróżnienie Łódzkie Eureka
  za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i techniczne przyznane przez Radę ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi (X edycja).
 • Październik 2013
  Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego 
  (II stopnia) – za cykl publikacji dotyczących otwartych funduszy emerytalnych

 • Październik 2014                                                                                                                                       Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego (II stopnia) – za cykl publikacji dotyczących teorii indeksów cen.

 • Październik 2017                                                                                                                                       Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego (I stopnia) – za cykl publikacji dotyczących redukcji obciążenia CPI oraz stochastycznej natury indeksów cen.
 • Październik 2020                                                                                                                                      Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego (zespołowa II stopnia) – za cykl publikacji dotyczących pomiaru i oceny poziomu innowacyjności gospodarek w Unii Europejskiej (współautorka: dr hab. Elżbieta Roszko-Wójtowicz)
Do góry
wersja do druku
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź