Niedziela, 25 lipca 2021, tydzień nieparzysty (29)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
Aktualności RSS

Strona główna

terminarz.jpgkalendarz.jpg

DR HAB. DOROTA PEKASIEWICZ, PROF. NADZW. UŁ

ZASTĘPCA DYREKTORA INSTYTUTU STATYSTYKI I DEMOGRAFII

Pokój: A 31

Dyżur środa 17.00-18.30
                  online: Teams - kod dostępu: kdfwkj0

Tel.: +48 42  635 50 60
E-mail: dorota.pekasiewicz@uni.lodz.pl

Statystyki pozycyjne w procedurach estymacji, nieklasyczne metody
wnioskowania statystycznego, w tym bayesowskie, bootstrapowe i sekwencyjne
metody estymacji i weryfikacji hipotez statystycznych, metody statystyki
małych obszarów

 • Złota Odznaka UŁ
 • Srebrny Medal za długoletnią służbę
 • Zespołowa Nagroda Rektora I stopnia za działalność  organizacyjną

Monografie:

 • Jędrzejczak A., Pekasiewicz D. (2020) Teoretyczne rozkłady dochodów gospodarstw domowych i ich estymacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Pekasiewicz D. (2015), Statystyki pozycyjne w procedurach estymacji i ich zastosowania w badaniach społeczno-ekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Domański C., Pekasiewicz D., Baszczyńska A., Witaszczyk A. (2014) Testy statystyczne w procesie podejmowania decyzji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Artykuły:
 • Jędrzejczak A., Pekasiewicz D. (2020), Changes in Income Distribution for Different Family Types in Poland, International Advances in Economic Research, Springer,  26(2), ss. 135-146, https://link.springer.com/article/10.1007/s11294-020-09785-1
 • Jędrzejczak A., Pekasiewicz D. (2019) Analiza nierówności dochodowych i ubóstwa w Polsce według typu rodziny z dziećmi, Przegląd Statystyczny, ss. 105-124.
 • Zieliński W., Jędrzejczak A., Pekasiewicz D., (2018) Estimation of Quantile Ratios of the Dagum Distribution,  The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena. Conference Proceedings, ss. 603-611.
 • Jędrzejczak A., Pekasiewicz D., Zieliński W., (2018) Comparison of Parameter Estimators for the Dagum Distribution, The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena. Conference Proceedings, ss. 180-189.
 • Pekasiewicz D., (2017) Zastosowanie statystyk ekstremalnych w konstrukcji kart kontrolnych, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 6(809), ss. 18-31.
 • Pekasiewicz D., Szczukocka A. (2017) Analiza rozwoju nowych technologii w gospodarstwach domowych w Polsce, "Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy", nr 52, (4/2017), ss. 247-259.
 •  Pekasiewicz D., Szczukocka A. (2017) Selected Statistical Tests for Median and their Properties, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, 4(330), ss: 143-153.
 • Pekasiewicz D. (2016) Interval Estimation of Higher Order Quantiles. Analysis of Accuracy of Selected Procedures, Statistics in Transition,  17/4, ss: 737-748.
 •  Pekasiewicz D. (2016) Order Statistics in Control Charts  Construction, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, 325, ss: 145-154.
 • Pekasiewicz D. (2015), Analiza wybranych metod estymacji parametrów granicznych rozkładów statystyki maksimum, Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych 16/4, Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, ss. 75–84.
 • Pekasiewicz D. (2014), Wybrane testy zgodności dotyczące rozkładów statystyk ekstremalnych i ich zastosowanie w analizach finansowych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 371, Wrocław, ss. 268–277.
 • Baszczyńska A., Pekasiewicz D. (2014), Współczynnik dwumodalności BC i jego zastosowanie w analizach rozkładów zmiennych losowych, Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych 15/3, Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, ss. 20–29.
 • Pekasiewicz D. (2014), Application of Quantile Methods to Estimation of Cauchy Distribution Parameters, Statistics in Transition, 15 (1), Warszawa, ss. 133–144.
 • Małecka M. Pekasiewicz D. (2013), A Modification of the Probability Weighted Method of Moments and its Application  to Estimate the Financial Return Distribution Tail, Statistics in Transition, 14(3), ss. 495–506.
 • Pekasiewicz D. (2013), Wyznaczanie współczynnika bezpieczeństwa w oparciu o kwantyl rozkładu sumy roszczeń w portfelu ubezpieczeń komunikacyjnych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 323, Wrocław, ss. 241–252.
 • Pekasiewicz D. (2013), Bayesian Statistical Tests for Proportion for Independent and Dependent Sampling, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 285, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ss. 39–50.

 

 

 

Podręczniki:

 • Pekasiewicz D. (2018) Matematyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Pekasiewicz D., Pruska K. (2013) Analiza matematyczna dla ekonomicznych kierunków studiów, wydanie II, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Do góry
wersja do druku
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź