Czwartek, 13 sierpnia 2020, tydzień nieparzysty (33)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
Aktualności RSS

Strona główna

terminarz.jpgkalendarz.jpg

DR HAB. DOROTA PEKASIEWICZ, PROF. NADZW. UŁ

Pokój: A 31


Dyżur (w okresie zamknięcia Wydziału i zajęć zdalnych): piątek, 12.00-13.30 (czat)

Tel.: +48 42  635 50 60
E-mail: dorota.pekasiewicz@uni.lodz.pl

Statystyki pozycyjne w procedurach estymacji, nieklasyczne metody
wnioskowania statystycznego, w tym bayesowskie, bootstrapowe i sekwencyjne
metody estymacji i weryfikacji hipotez statystycznych, metody statystyki
małych obszarów

 • Złota Odznaka UŁ
 • Srebrny Medal za długoletnią służbę
 • Pekasiewicz D. (2010), Sequential Method for Estimating the Sample Size Required for Testing Hypotheses on the Population Mean, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 235, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ss. 99–108.
 • Pekasiewicz D. (2013), Bayesian Statistical Tests for Parameters of Structural Changes Model with Bernoulli Variable, Proceedings of the 7th Professor Aleksander Zeliaś International Conference on “Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena”, 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, ss. 115–123.
 • Pekasiewicz D. (2013), Bayesian Statistical Tests for Proportion for Independent and Dependent Sampling, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 285, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ss. 39–50.
 • Małecka M. Pekasiewicz D. (2013), A Modification of the Probability Weighted Method of Moments and its Application  to Estimate the Financial Return Distribution Tail, Statistics in Transition, 14(3), ss. 495–506.
 • Pekasiewicz D. (2013), Wyznaczanie współczynnika bezpieczeństwa w oparciu o kwantyl rozkładu sumy roszczeń w portfelu ubezpieczeń komunikacyjnych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 323, Wrocław, ss. 241–252.
 • Domański C., Pekasiewicz D., Baszczyńska A., Witaszczyk A. (2014) Testy statystyczne w procesie podejmowania decyzji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Pekasiewicz D. (2014), Application of Quantile Methods to Estimation of Cauchy Distribution Parameters, Statistics in Transition, 15 (1), Warszawa, ss. 133–144.
 • Pekasiewicz D. (2014), Properties of Selected Significance Tests for Extreme Value Index,  Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, Statistics and Econometrics 3 (302), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ss. 73–79.
 • Baszczyńska A., Pekasiewicz D. (2014), Statistical Inference about Modality of Random Variable, Conference Proceedings of the 32nd International Conference Mathematical Methods in Economics 2014, Olomouc, Czech Republic, September 10–12, ss. 19–24.
 • Pekasiewicz D. (2014), Wybrane testy zgodności dotyczące rozkładów statystyk ekstremalnych i ich zastosowanie w analizach finansowych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 371, Wrocław, ss. 268–277.
 • Baszczyńska A., Pekasiewicz D. (2014), Współczynnik dwumodalności BC i jego zastosowanie w analizach rozkładów zmiennych losowych, Metody ilościowe
  w badaniach ekonomicznych 15/3, Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, ss. 20–29.
 • Pekasiewicz D. (2015), Statystyki pozycyjne w procedurach estymacji i ich zastosowania w badaniach społeczno-ekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Pekasiewicz D. (2015), Analiza wybranych metod estymacji parametrów granicznych rozkładów statystyki maksimum, Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych 16/4, Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, ss. 75–84.
 • Pekasiewicz D. (2016), Bootstrap estimation methods of Value at Risk,  Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Wrocław, ss. 123–132.

 

Podręcznik:

 • Pekasiewicz D., Pruska K. (2013) Analiza matematyczna dla ekonomicznych kierunków studiów, wydanie II, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Do góry
wersja do druku
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź