Środa, 28 października 2020, tydzień parzysty (44)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
Aktualności RSS

Strona główna

terminarz.jpgkalendarz.jpg

DR HAB. ALINA JĘDRZEJCZAK, PROF. NADZW. UŁ - KIEROWNIK KATEDRY METOD STATYSTYCZNYCH

Pokój: B-5, Room B-5

Konsultacje  (Teams): środa 12.00 - 13.30,

Office Hours (Teams): Wednesday 12.00 - 13.30

link: Office Hours Teams

Tel.: +48 42 635 5176
E-mail: alina.jedrzejczak@uni.lodz.pl

 • Badanie rozkładów dochodów i ich nierównomierności
  - aproksymacja rozkładów płac i dochodów,
  - badanie zgodności rozkładów empirycznych z teoretycznymi,
  - estymacja miar nierównomierności i ubóstwa,
  - własności statystycznych testów zgodności,
 •  Błędy w badaniach statystycznych
  - metody szacowania precyzji estymatorów 
 •  Statystyka małych obszarów
  - szacowanie charakterystyk dla małych domen
  - podejście modelowe, estymacja EBLUP i Spatial-EBLUP
 • Adiunkt: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Ekonometrii i Statystyki, (od 2008 Instytut Statystyki i Demografii),  Katedra Metod Statystycznych,  1990-2011
 • Profesor nadzwyczajny: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Instytut Statystyki i Demografii,  Katedra Metod Statystycznych,   od  2012
 • Z-ca dyrektora Instytutu Statystyki i Demografii UŁ,  od 2012 do 2013
 • Dyrektor Instytutu Statystyki i Demografii UŁ, od 2013
 • Kierownik Katedry Metod Statystycznych, od 2015
 • Konsultant  w  “Ośrodku  Statystyki Matematycznej” w Urzędzie Statystycznym w Łodzi,  od 2000. 
 • Przewodnicząca  Polskiego Towarzystwa Statystycznego (PTS) oddział  w Łodzi, od 2009-2018. 
 • Członek Rady Głównej Polskiego Towarzystwa Statystycznego, od 2019.
 • Dyrektor programu EMOS na Uniwersytecie Łodzkim, od 2019. 
 • Członek redakcji czasopism naukowych: 

o Statistica & Applicazioni (University of Brescia; University of Milano-Bicocca;; University of Bergamo; University of Calabria; University of Palermo; Catholic University of the Sacred Heart, Milan).

o Folia Oeconomica Acta Universitatis Lodziensis (Journal of the University of Lodz)

Książki

Jędrzejczak A., (2011), Metody analizy rozkładów dochodów i ich koncentracji,  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,  Łódź,

Jędrzejczak A., Pekasiewicz D. (2020), Teoretyczne rozkłady dochodów gospodarstw domowych i ich estymacja,  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,  Łódź.

 

Artykuły

Jędrzejczak  A. (2010), Decomposition Analysis of Income Inequality in Poland by Subpopulations and Factor Components, Argumenta Oeconomica,  24 (1),  109-123.

Jędrzejczak  A., Kubacki J. ( 2010); Estimation of Gini Coefficient for Regions from Polish Household Budget Survey using Small Area Estimation Methods, [w:] Survey Sampling Methods in Economic and Social Research - pod red. J. Wywiała i W.Gamrota, Wydawnictwo AE w Katowicach.

Jędrzejczak A. (2012); Estimation of Standard Errors of Selected Income Concentration Measures on the Basis of Polish HBS, International Advances in Economic Research,  Springer, 18(3),  287-297,

Jędrzejczak A., Kubacki  J. (2013); Estimation of Income Inequality and the Poverty Rate in Poland by Region and Family Type, Statistics in Transition, 14(3),  359-378;

Jędrzejczak A., (2014); Income Inequality and Income Stratification in Poland, Statistics in Transition, 15 (2), 269-283;

Jędrzejczak A. (2015), Regional Income Inequalities in Poland and Italy, Comparative Economic Research,  18(4), 27-45.

Jędrzejczak, A. (2015), Asymptotic Properties of Some Estimators for Gini and Zenga Inequality Measures: a Simulation Study,  Statistics & Applications, XIII (1), 143-162.

Jędrzejczak A., Kubacki J. (2016), Small Area Estimation of Income Under Spatial SAR Model, Statistics in Transition, 17 (3),  365–390.

Jędrzejczak A., Kubacki J. (2017), Estimation of Small Area Characteristics Using Multivariate Rao-Yu Model, Statistics in Transition, 18 (4),  725-742.

Jędrzejczak, A., Trzcińska K.  (2018), Application of the Zenga distribution to the analysis of household income in Poland by socio-economic group,  Statistics & Applications, XVI (2), 143-162.

Jędrzejczak  A., Kubacki J. (2019), Estimation of Income Characteristics for Regions in Poland using Spatio-Temporal Small Area Models, Statistics in Transition,  20 (4), 113-134.

Jędrzejczak A., Pekasiewicz D. (2019), Analiza nierówności dochodowych i ubóstwa w Polsce w gospodarstwach domowych z dziećmi, Przegląd Statystyczny,  66(2), 105-124.

Jędrzejczak A., Pekasiewicz D. (2020), Changes in Income Distribution for Different Family Types in Poland, International Advances in Economic Research, Springer,  27(1),  1-12,.

Zenga M. , Jędrzejczak A. (2020), Decomposition of the Zenga Inequality Index I(Y) into the Contributions of Macro-regions and Income Components – an Application to Data from Poland and Italy, Argumenta Oeconomica,  44 (1), 101-126.

Jędrzejczak A., Pekasiewicz D., Zieliński W.( 2020), Confidence Interval for Quantile Ratio of the Dagum Distribution, REVSTAT Statistical Journal,  https://www.ine.pt/revstat/pdf/ConfidenceIntervalQuantileRatioDagum.pdf

Do góry
wersja do druku
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź