Niedziela, 5 lipca 2020, tydzień nieparzysty (27)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
Aktualności RSS

Strona główna

terminarz.jpgkalendarz.jpg

DR HAB. ALINA JĘDRZEJCZAK, PROF. NADZW. UŁ - KIEROWNIK KATEDRY METOD STATYSTYCZNYCH

Pokój: B-5
Dyżur: środa 12.00 - 13.30, Wednesday 12.00 - 13.30
Tel.: +48 42 635 5176
E-mail: alina.jedrzejczak@uni.lodz.pl

 • Badanie rozkładów dochodów i ich nierównomierności
  - aproksymacja rozkładów płac i dochodów,
  - badanie zgodności rozkładów empirycznych z teoretycznymi,
  - estymacja miar nierównomierności i ubóstwa,
  - własności statystycznych testów zgodności,
 •  Błędy w badaniach statystycznych
  - metody szacowania precyzji estymatorów 
 •  Statystyka małych obszarów
  - szacowanie charakterystyk dla małych domen
  - podejście modelowe, estymacja EBLUP i Spatial-EBLUP
 • Adiunkt: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Ekonometrii i Statystyki, (od 2008 Instytut Statystyki i Demografii),  Katedra Metod Statystycznych,  1990-2011
 • Profesor nadzwyczajny: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Instytut Statystyki i Demografii,  Katedra Metod Statystycznych,   od  2012
 • Z-ca dyrektora Instytutu Statystyki i Demografii UŁ,  od 2012 do 2013
 • Dyrektor Instytutu Statystyki i Demografii UŁ, od 2013
 • Kierownik Katedry Metod Statystycznych, od 2015
 • Konsultant  w  “Ośrodku  Statystyki Matematycznej” w Urzędzie Statystycznym w Łodzi,  od 2000. 
 • Przewodnicząca  Polskiego Towarzystwa Statystycznego (PTS) oddział  w Łodzi, od 2009.

 

 • Employment and fellowships:
 • Assistant Professor:  University of Lodz, Institute of Statistics and Demography, Chair of Statistical Methods,  1990-2011
 • Associate Professor: Institute of Statistics and Demography, University of Lodz, Chair of Statistical Methods, 2012-
 • Consultant  in  the “Mathematical Statistics Centre” of  Statistical Office in Lodz,  2000-
 • President  of the Polish Statistical Association- Regional Branch in Lodz, 2009- 
 • Jędrzejczak A. (2010);  Decomposition  Analysis  of  Income  Inequality  in   Poland  by Subpopulations and Factor Components,  Argumenta Oeconomica 1(24), pp. 109-123
 • Jędrzejczak A. (2011); Metody analizy rozkładów dochodów i ich koncentracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Jędrzejczak A. (2012); Estimation of Standard Errors of  Selected Income Concentration Measures on the Basis of   Polish HBS,  International Advances in Economic Research 18(3),pp. 287-297, Springer.
 • Jędrzejczak A. , Kubacki J. (2013); Estimation of Income Inequality and Poverty in Poland by Region and Family Type, Statistics in Transition 13(3), pp. 359-378.
 • Jędrzejczak,   A., (2014); Income Inequality and Income Stratification in Poland, Statistics in Transition, 15 (2), pp.  269-283;
 • Jędrzejczak,   A., (2015), Regional Income Inequalities in Poland and Italy, Comparative Economic Research 18(4), pp. 27-45.
 • Jedrzejczak,  A., (2015), Asymptotic Properties of Some Estimators for Gini and Zenga Inequality Measures: a Simulation Study,  Statistica & Applicazioni, Vol. XIII, pp. 143-162.
 • Jędrzejczak,  A., Kubacki J., (2016), Small Area Estimation of Income Under Spatial SAR Model, Statistics in Transition, Vol. 17, No. 3, pp. 365–390.
 • Jędrzejczak A., Kubacki J. , Domański Cz.(2017);  Estimation of Income Inequality and Poverty Indicators at the Sub-National Level,  [in:] Quality of Life and Spatial Cohesion Development and Well-Being in the Local Context, red. Graham Kalton, Filomena Maggino, pp. 101-136
 • Jędrzejczak A., Kubacki J. (2017); Estimation of Small Area Characteristics using Multivariate Rao-Yu Model, Statistic in Transition, 18 (4) pp. 725-742
 • Jędrzejczak A., Zenga M. , Valli I. (2017), Contributions from Macro-Regions and from Income Components to the Zenga Index: An Application to Data from Poland and Italy,  [in:] CLADAG Book of Short Papers, red. Francesca Greselin and  Francesco Mola, Milano.
Do góry
wersja do druku
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź