Sobota, 16 stycznia 2021, tydzień parzysty (02)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
Aktualności RSS

Strona główna

terminarz.jpgkalendarz.jpg

DR HAB. ALEKSANDRA BASZCZYŃSKA

poniedziałek, 16.30-18.00, spotkanie na Microsoft Teams 

Office hours: Monday 16.30-18.00 Microsoft Teams

Link do spotkania w pliku PDF

Pokój: B2    Room: B2

Tel.: +48 42 635 51 77


E-mail: aleksandra.baszczynska@uni.lodz.pl

Statystyka matematyczna, estymacja nieparametryczna, metody jądrowe w estymacji,  metody jądrowe w weryfikacji hipotez statystycznych

Złota Odznaka UŁ, 2012 rok

Srebrny Medal za długoletnią służbę, 2013 rok

 • Aleksandra Baszczyńska, 2016,  Kernel Estimation of Cumulative Distribution Function of a Random Variable with Bounded Support, "Statistics in Transition", 17, 3
 • Aleksandra Baszczyńska, 2016,  Nonclassical Parameters in Kernel Estimation, "Bulletin de la Société des Sciences et des Lettres de Łódź, Série: Recherches sur les Déformation", LXVI
 • Aleksandra Baszczyńska, 2016, Boundary Effect Reduction in Kernel Estimation of Chosen Functional Characteristics of Random Variable, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu", 16, 3
 • Aleksandra Baszczyńska, 2015,  Empirical and Kernel Estimation of the ROC Curve, "Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica", 311
 • Aleksandra Baszczyńska, 2015,  Bias Reduction in Kernel Estimator of Density Function in Boundary Region, "Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych", 16
 • Aleksandra Baszczyńska,  2015,  Nonclassical Kernel Functions in Kernel Procedures of Statistical Inference, [w:] Monika Papież , Sławomir Śmiech (red.), The 9th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-economic Phenomena. Conference Proceedings, Foundation of the Cracow University of Economics
 • Aleksandra Baszczyńska, 2014,  Metoda jądrowa w analizie finansowych szeregów czasowych, "Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 371
 • Aleksandra Baszczyńska, 2014, On Statistical Kernel Testing for Equality of Two Probability Density Functions , [w:] Józef Pociecha (red.), Models and Methods for Analysing and Forecasting Economic Processes, Cracow University of Economics Press
 • Aleksandra Baszczyńska, 2014, Computer-assisted Choice of Smoothing Parameter in Kernel Methods Applied in Economic Analysis , "Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych", XV/2
 • Aleksandra Baszczyńska, 2014, Testing Significance of Peaks in Kernel Density Estimator by SiZer Map, "Proceedings of the 8th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-economic Phenomena", 2
 • Aleksandra Baszczyńska, Aleksandra Kupis-Fijałkowska, 2014, Kształcenie specjalistów statystyki publicznej na uczelniach europejskich, "Wiadomości Statystyczne", 11
 • Aleksandra Baszczyńska, Dorota Pekasiewicz, 2014, Statistical Inference about Modality of Random Variable, [w:] Jana Talaová, Jan Stoklasa, Tomás Taláek (red.), Mathematical Methods in Economics MME2014, Palacký University, Olomouc Faculty of Science
 • Aleksandra Baszczyńska, Dorota Pekasiewicz, 2014, Biaverage and Multimodality in Investigating Distribution of Electricity Prices , "Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica", 3(302)
 • Aleksandra Baszczyńska, Dorota Pekasiewicz, 2014,  Współczynnik dwumodalności BC i jego zastosowanie w analizach rozkładów zmiennych losowych, "Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych", XV/3
 • Czesław Domański,  Dorota Pekasiewicz, Aleksandra Baszczyńska, Anna Witaszczyk, 2014, Testy statystyczne w procesie podejmowania decyzji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 • Aleksandra Baszczyńska, 2013, Some Remarks on the Symmetry Kernel Test, "Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica", 285
 • Aleksandra Baszczyńska, 2013, Uwagi o miarach podobieństwa w jądrowych testach zgodności, [w:] Zbigniew E. Zieliński (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach
 • Aleksandra Baszczyńska, 2012, Estymacja funkcji gęstości z pakietem MATLAB, [w:] Zbigniew E. Zieliński (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach
 • Aleksandra Baszczyńska, 2012, Test symetryczności Li, "Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica", 271
 • Aleksandra Baszczyńska, 2011, Wybór funkcji jądra i parametru wygładzania w procedurach jądrowych wnioskowania statystycznego, [w:] Zbigniew E. Zieliński (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach
 • Aleksandra Baszczyńska, Dorota Pekasiewicz, 2011, The Estimation of the Corruption Perception Index, "Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica", 255
 • Aleksandra Baszczyńska, Dorota Pekasiewicz, 2010, Selected Methods of Interval Estimation of the Median. The Analysis of Accuracy of Estimation, "Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica", 235
Do góry
wersja do druku
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź