Niedziela, 25 lipca 2021, tydzień nieparzysty (29)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
Aktualności RSS

Strona główna

terminarz.jpgkalendarz.jpg

DR HAB. AGATA SZCZUKOCKA, PROF. NADZW. UŁ

Pokój: A 31

Dyżur: poniedziałek 15.00-16.30

Konsultacje on line w aplikacji Teams. Kod zespołu zmff8kl

tel: 42 635 50 60             

 e-mail: agata.szczukocka@uni.lodz.pl


Tel.: +48 42 635 5060
E-mail: agata@statystyk.eu

 1. Zastosowanie metod statystycznych w  działalności gospodarczej
 2. Zastosowanie metod statystyki wielowymiarowej w ocenie rozwoju sektora usług
 3. Ryzyko w działalności kredytowej banku

Dr hab. Agata Szczukocka prof. nadzw. UŁ

2000-2006: Wydziałowy Pełnomocnik Rektora do spraw  kierunku ekonomia w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym Uniwersytetu Łódzkiego w Kutnie.

 • Agata Szczukocka, Anna Witaszczyk (2017) Rozwój usług wiedzochłonnych w Polsce i wybranych krajach europejskich, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", Nr 6 
 • Agata Szczukocka, Dorota Pekasiewicz (2017) Analiza rozwoju usług finansowo-bankowych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej, "Wiadomości Statystyczne", Nr 10,
 • Agata Szczukocka, Dorota Pekasiewicz (2017) Selected Statistical Tests for Median and3. Their Properties, "Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica", Vol 4,
 • Agata Szczukocka, Dorota Pekasiewicz (2017) Analiza rozwoju nowych technologii w gospodarstwach domowych w Polsce, "Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy", 52 (4/2017),
 • Agata Szczukocka (2017) Ubezpieczenie jako forma zabezpieczenia kredytu, [w:] Anna Szymańska (red.), Ubezpieczenia i finanse. Rozwój i perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,
 • Agata Szczukocka (2015) Ocena poziomu rozwoju sektora rolnego w krajach Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego", Tom 15 (XXX) Zeszyt 1
 • Agata Szczukocka (2015) Rozwój usług w wybranych krajach na świecie, "Wiadomości Statystyczne", 10,
 • Agata Szczukocka (2014) Wpływ inwestycji na rozwój i przetrwanie przedsiębiorstw, "Rynek -Społeczeństwo - Kultura", 3(11)/2014,
 • Agata Szczukocka (2012) Wpływ usług biznesowych na rozwój gospodarki, "Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", 736,
 • Agata Szczukocka (2013) Statystyczna ocena znaczenia sektora usług w gospodarce Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

2017-Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego (III stopnia) za osiągnięcia organizacyjne

Do góry
wersja do druku
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź