Friday, 5 March 2021, uneven week (09)
The Faculty of Economics and Sociology of the University of Lodz
University of Lodz
Aktualności RSS

Home

MAŁGORZATA MISZTAL, PH.D.

Room: B7

Consultation:

Friday 11.15-12.45 (1/2 sem. - A)

Tuesday 16.30-18.00 (1/2 sem. - B)

Tel.: +48 42 635 5178
E-mail: malgorzata.misztal@uni.lodz.pl

www: https://scholar.google.pl/citations?user=_DMlRWYAAAAJ&hl=pl
        https://www.researchgate.net/profile/Malgorzata_Misztal


SCIENTIFIC INTERESTS

multivariate statistical analysis methods, data mining, ordination techniques, incomplete data analysis, applications of statistical methods in medical diagnosis, statistical packages

SCIENTIFIC DEGREES AND TITLES

2002 - PhD in Economics, Title of dissertation: “Statistical Methods of Pattern Recognition and Their Applications”

1997 - MSc in Economics, Faculty of Economics and Sociology, University of Łódź, Specialization: Statistics and Demography

POSITIONS AND FUNCTIONS

2002-2016 - Assistant professor: University of Łódź, Faculty of Economics and Sociology, Chair of Statistical Methods

since 2016 – Senior lecturer - University of Łódź, Faculty of Economics and Sociology, Chair of Statistical Methods

MEMBER OF EDITORIAL BOARDS:

Statistics Editor in: Archives of Medical Science, Lekarz POZ, Palliative Medicine, Surgical and Vascular Nursing, Dermatology  Review, Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques, Rheumatology, Medical Studies

SELECTED PUBLICATIONS

 • Małgorzata Misztal (2009), Zagregowane i hybrydowe modele dyskryminacyjne. Próba porównania wybranych algorytmów, (w:) Taksonomia 16. Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, pod redakcją K. Jajugi i M. Walesiaka, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 47, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław, s. 132-140.
 • Małgorzata Misztal (2010), On the Application of Bundling in Medical Diagnosis, Acta Universitatis Lodzienis, Folia Oeconomica 235, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 165-170.
 • Małgorzata Misztal (2010), O zastosowaniu metody rekurencyjnego podziału w analizie przeżycia, (w:) Taksonomia 17. Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, pod redakcją K. Jajugi i M. Walesiaka, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 107, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław, s. 423-431.
 • Małgorzata Misztal (2011), Próba oceny wpływu wybranych metod imputacji danych na wyniki klasyfikacji obiektów z wykorzystaniem drzew klasyfikacyjnych, (w:) Taksonomia 18. Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, pod redakcją K. Jajugi i M. Walesiaka, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 176, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław, s. 246-253
 • Małgorzata Misztal (2012), Imputation of Missing Data Using R Package, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 269, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 131-144.
 • Małgorzata Misztal (2012), Wpływ wybranych metod uzupełniania brakujących danych na wyniki klasyfikacji obiektów z wykorzystaniem drzew klasyfikacyjnych w przypadku zbiorów danych o niewielkiej liczebności – ocena symulacyjna, (w:) Taksonomia 19. Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, pod redakcją K. Jajugi i M. Walesiaka, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 242, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław, s. 370-379.
 • Małgorzata Misztal (2013), Some Remarks on the Data Imputation Using “Missforest” Method, (w:) Multivariate Statistical Analysis. Theory and Practice, pod redakcją Cz. Domańskiego i A. Kupis-Fijałkowskiej, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 285, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 169-179.
 • Małgorzata Misztal (2013), Ocena wpływu wybranych metod imputacji na wyniki klasyfikacji obiektów w modelach drzew klasyfikacyjnych, (w:) Taksonomia 21. Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, pod redakcją K. Jajugi i M. Walesiaka, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 279, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław, s. 135-145.
 • Małgorzata Misztal (2014), Wybrane metody oceny jakości klasyfikatorów – przegląd i przykłady zastosowań, (w:) Taksonomia 23. Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, pod redakcją K. Jajugi i M. Walesiaka, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 328, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław, s. 156-166.
 • Małgorzata Misztal (2014), On the Selected Methods for Evaluating Classification Models, (w:) Multivariate Statistical Analysis. Theory and Practice, pod redakcją Cz. Domańskiego i M. Małeckiej, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 3(302), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 161-173.
 • Małgorzata Misztal (2015), O zastosowaniu kanonicznej analizy korespondencji w badaniach ekonomiczno–społecznych, (w:) Taksonomia 24. Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania (pod red. K. Jajugi i M. Walesiaka), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 384; Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 200-208.
 • Małgorzata Misztal (2016), On the Use of Selected Ordination Techniques to Analyze the Parliamentary Election Results, (w:) Statistics and Econometrics. Multivariate Analysis of Insurance and Finance Market, pod redakcją Cz. Domańskiego i E. Zalewskiej, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 3(322), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 127-139.
 • Małgorzata Misztal (2017), Wizualizacja wyników liniowych technik ordynacyjnych na przykładzie analizy przestępczości przeciwko mieniu w Polsce, (w:) Taksonomia 28. Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania (pod red. K. Jajugi i M. Walesiaka), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 468; Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 161-170.
 • Małgorzata Misztal (2017), On The Use of Redundancy Analysis to Study the Property Crime in Poland, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 6(332), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 99-109.
 • Małgorzata Misztal (2018), On the application of selected exploratory data analysis methods to assess differences in the level of sustainable development in the environmental domain of voivodships in Poland, Economic and Environmental Studies, Vol. 18, No 2 (46/2018), s. 747-761, June 2018. DOI: https://doi.org/10.25167/ees.2018.46.17.
 • Małgorzata Misztal (2018), O zastosowaniu analizy redundancji do badania poziomu przestępczości przeciwko mieniu w Polsce w latach 2002-2015, (w:) Taksonomia 31. Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 508, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław, s. 157-169. DOI: 10.15611/pn.2018.508.16. 
 • Małgorzata Misztal (2018), Comparison of Selected Multiple Imputation Methods for Continuous Variables – Preliminary Simulation Study Results, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 6(339), Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 73-97. http://dx.doi.org/10.18778/0208-6018.339.05 
 • Małgorzata Misztal (2018), Jeden obraz bywa wart więcej niż tysiąc słów, czyli o korzyściach z wizualizacji wyników liniowych metod ordynacyjnych, (w:) Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych, Statsoft Polska, Kraków, s. 21-44. 
 • Artur Mikulec, Małgorzata Misztal (2018), Does the type of business activity and the enterprise location affect a firm’s survival? Results of an analysis for natural persons conducting economic activity in the Łódzkie Voivodship, ECONOMETRICS. Advances in Applied Data Analysis, Vol. 22, No. 3, p. 23-40. DOI: 10.15611/eada.2018.3.02. 
 • Artur Mikulec, Małgorzata Misztal (2018), Zastosowanie metody rekurencyjnego podziału w analizie trwania przedsiębiorstw województwa łódzkiego, (w:) Taksonomia 30. Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, Prace Naukowe Uniwersytetu ekonomicznego we Wrocławiu nr 507, s. 179-190. DOI: 10.15611/pn.2018.507.18. 
 • Artur Mikulec, Małgorzata Misztal (2018), Firms’ duration analysis in Łódzkie Voivodship using a regression tree approach, Conference Papers, The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, p. 306-315, DOI: 10.14659/SEMF.2018.01.31. 
 • Małgorzata Misztal (2019), On the potential for using PCA-based methods to analyze the crime rate in Poland, ECONOMETRICS. EKONOMETRIA, Advances in Applied Data Analysis, Vol. 23, No. 2, p. 15-32. DOI: 10.15611/eada.2019.2.02.

 

PRIZES AND AWARDS

2002 - The first prize in the competition for the best PhD thesis prepared with the use of STATISTICA, STATISTICA Industrial System and STATISTICA Neural Network organized by StatSoft, Inc. and StatSoft Poland. Title of the dissertation: “Statistical Methods of Pattern Recognition and Their Applications”.

2009 - Award of the Minister of Health for a series of publications on perioperative atrial fibrillation in patients undergoing cardiac surgery

2015 - Medal for Long Service, Bronze

Up
printable version
Copyright © 2012 The Faculty of Economics and Sociology of the University of Lodz
strony internetowe Łódź