Friday, 5 March 2021, uneven week (09)
The Faculty of Economics and Sociology of the University of Lodz
University of Lodz
Aktualności RSS

Home

ELA ZALEWSKA, M.SC.

SCIENTIFIC INTERESTS

 Continuous Quality Improvement in the process of educating students

 The method for evaluating the effectiveness of educational

 Continuous Quality Improvement (CQI),

 Total Quality Management (TQM)

SCIENTIFIC DEGREES AND TITLES

MSc

POSITIONS AND FUNCTIONS

Assistant

SELECTED PUBLICATIONS

  • Zalewska Elżbieta, Szymańska Agata (2018), Towards the Goals of the Europe 2020 Strategy: Convergence or Divergence of the European Union Countries?, Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, vol. 21, no 1/2018.
  • Zalewska Elżbieta (2017), Zastosowanie analizy skupień i metody porządkowania liniowego w ocenie polskiego szkolnictwa wyższego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Taksonomia 29, nr 469, s. 234- 242.
  • Zalewska Elżbieta, Szymańska Anna, (2016), E-learning as a tool to improve the quality of quantitative subjects education, Didactics of Mathematics, nr 12(16), s. 125-134.
  • Zalewska Elżbieta (2015), Jakość kursów e-learning, [w:] P. Wdowiński (red.) Nauczyciel akademicki wobec nowych wyzwań edukacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, str.: 105-114.
  • Zalewska Elżbieta, (2015) Porównywanie wyników testów egzaminacyjnych, Wiadomości Statystyczne, Czasopismo Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiego Towarzystwa Statystycznego, nr 12, Warszawa 2015, str. 70-81.
  • Zalewska Elżbieta (2013),  Zastosowanie metody ciągłego doskonalenia jakości w szkolnictwie wyższym, [w:] A. Jędrzejczak, A. Kupis-Fijałkowska (red.), Metody oceny jakości nauczania, Folia Oeconomica 280, Łódź, str.: 167-178.
  • Zalewska Elżbieta, Jurek Anna Maria (2012), Uwagi o możliwościach zastosowania ciągłego doskonalenia jakości i próba oceny metod nauczania w szkolnictwie wyższym, [w:] M. Plich, (red.), Seria: Konferencje Dydaktyczne, Metody ilościowe w Krajowych Ramach Kwalifikacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, str.: 116-130.
  • Paszko Elżbieta, Szubska-Włodarczyk Natalia (2012), Analiza zakupu produktów sprawiedliwego handlu, Wiadomości Statystyczne, Czasopismo Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiego Towarzystwa Statystycznego, nr 6, Warszawa, str.: 57-66
  • Paszko Elżbieta, Fijałkowska Aleksandra (2011) Wybrane problemy analizy zależności statystycznych w badaniach społecznych - podejście przyczynowo-skutkowe, [w:] Cz. Domański, A. Majdzińska (red.), Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, Zastosowanie metod ilościowych do oceny ryzyka i efektywności systemu ubezpieczeń społecznych, 254, str.: 199-210.

 

TEACHING FIELDS

Financial Mathematics

Mathematics and Statistics in Management

Probalistic Methods and Statistics

Probability Calculus

Mathematical Statistics

Statistics

Statistics in Speech Therapy Research

Up
printable version
Copyright © 2012 The Faculty of Economics and Sociology of the University of Lodz
strony internetowe Łódź