Friday, 5 March 2021, uneven week (09)
The Faculty of Economics and Sociology of the University of Lodz
University of Lodz
Aktualności RSS

Home

ASSOCIATE PROFESSOR JERZY KORZENIEWSKI, PH.D.

Room: B4
Office hours: Wednesday 8:30 - 10: 00
Tel.: +48 42 635 55 39
E-mail: jerzy.korzeniewski@uni.lodz.pl

SCIENTIFIC INTERESTS:

Cluster analysis

SCIENTIFIC DEGREES AND TITLES:

  • Studies of Mathematics at the University of Lodz, 1983 - 1989
  • PhD in Economics, 1999
  • Habilitation in economics, 2013

SELECTED PUBLICATIONS:

  • Jerzy Korzeniewski (2013) Empirical evaluation of OCLUS and GenRandomClust algorithms of generating cluster structures, "STATISTICS IN TRANSITION", 14, ss: 487-494, ISSN: 1234-7655;
  • Jerzy Korzeniewski (2014) Indeks wyboru liczby skupień w zbiorze danych, "PRZEGLĄD STATYSTYCZNY", 61, ss: 169-180, ISSN: 0033-2372;
  • Jerzy Korzeniewski (2014) Selekcja zmiennych w klasyIikacji – propozycja algorytmu, "PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU", 328, ss: 69-75, ISSN: 1899-3192;
  • Jerzy Korzeniewski (2015) Determining the Number of Clusters for Marketing Binary Data , "Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych", Vol. XVI, No. 2, ss: 7-15, ISSN: 2082-792X.
Up
printable version
Copyright © 2012 The Faculty of Economics and Sociology of the University of Lodz
strony internetowe Łódź