Friday, 5 March 2021, uneven week (09)
The Faculty of Economics and Sociology of the University of Lodz
University of Lodz
Aktualności RSS

Home

ASSOCIATE PROFESSOR ALEKSANDRA BASZCZYŃSKA, PH.D.

Room: B2
Office hours:

konsultacje Teams dr hab. Aleksandra Baszczyńska

Office hours: Monday 16.30-18.00 Microsoft Teams

Tel.: +48 42 635 51 77
E-mail: aleksandra.baszczynska@uni.lodz.pl

SCIENTIFIC INTERESTS:

Mathematical statistics, Nonparametric estimation, Kernel methods in estimation, Kernel methods in verifying statistical hypothesis

AWARDS AND DISTINCTIONS:

Złota Odznaka UŁ, 2012 rok

Srebrny Medal za długoletnią służbę, 2013 rok

SELECTED PUBLICATIONS:

 • Aleksandra Baszczyńska, 2016,  Kernel Estimation of Cumulative Distribution Function of a Random Variable with Bounded Support, "Statistics in Transition", 17, 3
 • Aleksandra Baszczyńska, 2016,  Nonclassical Parameters in Kernel Estimation, "Bulletin de la Société des Sciences et des Lettres de Łódź, Série: Recherches sur les Déformation", LXVI
 • Aleksandra Baszczyńska, 2016, Boundary Effect Reduction in Kernel Estimation of Chosen Functional Characteristics of Random Variable, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu", 16, 3
 • Aleksandra Baszczyńska, 2015,  Empirical and Kernel Estimation of the ROC Curve, "Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica", 311
 • Aleksandra Baszczyńska, 2015,  Bias Reduction in Kernel Estimator of Density Function in Boundary Region, "Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych", 16
 • Aleksandra Baszczyńska,  2015,  Nonclassical Kernel Functions in Kernel Procedures of Statistical Inference, [w:] Monika Papież , Sławomir Śmiech (red.), The 9th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-economic Phenomena. Conference Proceedings, Foundation of the Cracow University of Economics
 • Aleksandra Baszczyńska, 2014,  Metoda jądrowa w analizie finansowych szeregów czasowych, "Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 371
 • Aleksandra Baszczyńska, 2014, On Statistical Kernel Testing for Equality of Two Probability Density Functions , [w:] Józef Pociecha (red.), Models and Methods for Analysing and Forecasting Economic Processes, Cracow University of Economics Press
 • Aleksandra Baszczyńska, 2014, Computer-assisted Choice of Smoothing Parameter in Kernel Methods Applied in Economic Analysis , "Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych", XV/2
 • Aleksandra Baszczyńska, 2014, Testing Significance of Peaks in Kernel Density Estimator by SiZer Map, "Proceedings of the 8th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-economic Phenomena", 2
 • Aleksandra Baszczyńska, Aleksandra Kupis-Fijałkowska, 2014, Kształcenie specjalistów statystyki publicznej na uczelniach europejskich, "Wiadomości Statystyczne", 11
 • Aleksandra Baszczyńska, Dorota Pekasiewicz, 2014, Statistical Inference about Modality of Random Variable, [w:] Jana Talaová, Jan Stoklasa, Tomás Taláek (red.), Mathematical Methods in Economics MME2014, Palacký University, Olomouc Faculty of Science
 • Aleksandra Baszczyńska, Dorota Pekasiewicz, 2014, Biaverage and Multimodality in Investigating Distribution of Electricity Prices , "Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica", 3(302)
 • Aleksandra Baszczyńska, Dorota Pekasiewicz, 2014,  Współczynnik dwumodalności BC i jego zastosowanie w analizach rozkładów zmiennych losowych, "Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych", XV/3
 • Czesław Domański,  Dorota Pekasiewicz, Aleksandra Baszczyńska, Anna Witaszczyk, 2014, Testy statystyczne w procesie podejmowania decyzji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 • Aleksandra Baszczyńska, 2013, Some Remarks on the Symmetry Kernel Test, "Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica", 285
 • Aleksandra Baszczyńska, 2013, Uwagi o miarach podobieństwa w jądrowych testach zgodności, [w:] Zbigniew E. Zieliński (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach
 • Aleksandra Baszczyńska, 2012, Estymacja funkcji gęstości z pakietem MATLAB, [w:] Zbigniew E. Zieliński (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach
 • Aleksandra Baszczyńska, 2012, Test symetryczności Li, "Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica", 271
 • Aleksandra Baszczyńska, 2011, Wybór funkcji jądra i parametru wygładzania w procedurach jądrowych wnioskowania statystycznego, [w:] Zbigniew E. Zieliński (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach
 • Aleksandra Baszczyńska, Dorota Pekasiewicz, 2011, The Estimation of the Corruption Perception Index, "Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica", 255
 • Aleksandra Baszczyńska, Dorota Pekasiewicz, 2010, Selected Methods of Interval Estimation of the Median. The Analysis of Accuracy of Estimation, "Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica", 235
Up
printable version
Copyright © 2012 The Faculty of Economics and Sociology of the University of Lodz
strony internetowe Łódź