Friday, 5 March 2021, uneven week (09)
The Faculty of Economics and Sociology of the University of Lodz
University of Lodz
Aktualności RSS

Home

ASSOCIATE PROFESSOR AGATA SZCZUKOCKA, PH.D.

SCIENTIFIC INTERESTS

1. Application of statistical methods in business

2. Application of multidimensional statistics methods in assessing the development of the services sector

3. Risk in bank lending activity

SCIENTIFIC DEGREES AND TITLES

Dr hab. Agata Szczukocka prof. Associate. University of Lodz

POSITIONS AND FUNCTIONS

2000-2006 Rector's Faculty Proxy for economics at the Teaching School of the University of Lodz in Kutno.

SELECTED PUBLICATIONS

  • Agata Szczukocka, Anna Witaszczyk (2017) Rozwój usług wiedzochłonnych w Polsce i wybranych krajach europejskich, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", Nr 6 
  • Agata Szczukocka, Dorota Pekasiewicz (2017) Analiza rozwoju usług finansowo-bankowych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej, "Wiadomości Statystyczne", Nr 10,
  • Agata Szczukocka, Dorota Pekasiewicz (2017) Selected Statistical Tests for Median and3. Their Properties, "Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica", Vol 4,
  • Agata Szczukocka, Dorota Pekasiewicz (2017) Analiza rozwoju nowych technologii w gospodarstwach domowych w Polsce, "Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy", 52 (4/2017),
  • Agata Szczukocka (2017) Ubezpieczenie jako forma zabezpieczenia kredytu, [w:] Anna Szymańska (red.), Ubezpieczenia i finanse. Rozwój i perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,
  • Agata Szczukocka (2015) Ocena poziomu rozwoju sektora rolnego w krajach Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego", Tom 15 (XXX) Zeszyt 1
  • Agata Szczukocka (2015) Rozwój usług w wybranych krajach na świecie, "Wiadomości Statystyczne", 10,
  • Agata Szczukocka (2014) Wpływ inwestycji na rozwój i przetrwanie przedsiębiorstw, "Rynek -Społeczeństwo - Kultura", 3(11)/2014,
  • Agata Szczukocka (2012) Wpływ usług biznesowych na rozwój gospodarki, "Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", 736,
  • Agata Szczukocka (2013) Statystyczna ocena znaczenia sektora usług w gospodarce Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

PRIZES AND AWARDS

2017 - University of Lodz Rector's Award (III degree) for organizational achievements

Up
printable version
Copyright © 2012 The Faculty of Economics and Sociology of the University of Lodz
strony internetowe Łódź