Friday, 5 March 2021, uneven week (09)
The Faculty of Economics and Sociology of the University of Lodz
University of Lodz
Aktualności RSS

Home

ALEKSANDRA KUPIS-FIJAŁKOWSKA, M.SC.

OFFICE HOURS

OFFICE HOURS

Tuesday, CET 8:45 am - 9.30 am via MS Teams for UŁ
Friday, CET 8:45 am - 9.30 am via MS Teams for UŁ

 

MS Teams link

https://teams.microsoft.com/l/team/19:453fbccaeb5542a1a3db120c34b6965d@thread.tacv2/conversations?groupId=d222b37d-bba7-4081-9515-9474b4119b1c&tenantId=63441aef-da0e-4397-bb7e-f9d4705e963b


 CONTACT DETAILS

            room: B7

            phone no.: +48 42 635 51 78

            e-mail: aleksandra.kupis-fijalkowska@uni.lodz.pl

SCIENTIFIC INTERESTS

 • Surveys Methodology
 • Survey sampling
 • Non-sampling errors
 • Web Surveys
 • ICT
 • Society 5.0
 • Digital Divide
 • New Technologies in Education

SELECTED PUBLICATIONS

 • [2014-2018] maternity leave
 • Kupis – Fijałkowska Aleksandra (2013), Surveys in the context of virtual society - a statistical perspective, [w:] Transformations, no. 3-4 (78-79), pp. 55-69
 • Jędrzejczak Alina, Kupis – Fijałkowska Aleksandra ( red., 2013),  Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. Metody oceny jakości nauczania .
 • Kupis – Fijałkowska Aleksandra, Janas Krzysztof (2013), Efekty kształcenia w szkolnictwie wyższym i problem ich ewaluacji w polskim ustawodawstwie, [w:] Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. Metody oceny jakości nauczania, ss. 103-112
 • Mikulec Artur, Kupis – Fijałkowska Aleksandra (2012), An empirical analysis of the effectiveness of Wishart and Mojena criteria in Cluster Analysis, [w:] Statistics in Transition, Vol. 13, No. 3, pp. 569-580
 • Kupis-Fijałkowska Aleksandra (2011) Non-random errors in opinion polls, [w:] Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. Methodological Aspects of Multivariate Statistical Analysis. Statistical Models and Applications, pp.: 239-247.
 • Kupis-Fijałkowska Aleksandra, Elżbieta Paszko (2011) Wybrane problemy analizy zależności statystycznych w badaniach społecznych - podejście przyczynowo- skutkowe, [w:] Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. Zastosowanie metod ilościowych do oceny ryzyka i efektywności systemu ubezpieczeń społecznych, ss.: 199-210.
 • Kupis-Fijałkowska Aleksandra, Bartosz Grancow (2011) Potencjał metod e-learning w nauczaniu przedmiotów ilościowych, [w:] Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. Zastosowanie metod ilościowych do oceny ryzyka i efektywności systemu ubezpieczeń społecznych., ss.: 187-198.
 • Kupis-Fijałkowska Aleksandra, Bartosz Grancow (2010), Wybrane zagadnienia funkcjonowania obszarów metropolitarnych, [w:] Czesław Domański, Teresa Śmiłowska (red.), Procesy metropolizacyjne w teorii naukowej i praktyce, Główny Urząd Statystyczny, ss.: 163-175.
 • Fijałkowska Aleksandra (2009), Badanie rynku i opinii jako narzędzie współczesnej komunikacji biznesowej, [w:] Innowacyjne rozwiązania biznesowe, IM-Tech, ss: 207-214.
Up
printable version
Copyright © 2012 The Faculty of Economics and Sociology of the University of Lodz
strony internetowe Łódź