Środa, 18 września 2019, tydzień parzysty (38)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
Aktualności RSS

Strona główna

terminarz.jpgkalendarz.jpg

KONFERENCJA WIELOWYMIAROWA ANALIZA STATYSTYCZNA

XXXVI Konferencja Naukowa Wielowymiarowa Analiza Statystyczna

 

W dniach od 6 do 8 listopada 2017 r. w Terenowej Stacji Przyrodniczej w Spale Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się XXXVI konferencja naukowa Wielowymiarowa Analiza Statystyczna WAS 2017 (The 36th International Annual Conference on Multivariate Statistical Analysis MSA 2017). Konferencja zorganizowana została przez Instytut Statystyki i Demografii UŁ, Katedrę Metod Statystycznych UŁ, Polskie Towarzystwo Statystyczne (PTS) oraz Komitet Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk. Funkcję Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego pełnił prof. Czesław Domański, a obowiązki sekretarzy naukowych konferencji sprawowali mgr Michał Szymczak oraz mgr Piotr Szczepocki.

            Głównymi celami XXXVI edycji Konferencji Wielowymiarowa Analiza Statystyczna były: prezentacja najnowszych osiągnięć z zakresu wielowymiarowej analizy statystycznej oraz wymiana doświadczeń, będących wynikiem jej stosowania. Szeroki zakres tematów statystyki matematycznej, metod statystyki wielowymiarowej oraz ich innowacyjnych aplikacji będących przedmiotem publikacji można ująć następująco: rozkłady wielowymiarowe, testy statystyczne, metody nieparametryczne, analiza czynnikowa, analiza skupień, analiza dyskryminacyjna, analiza wariancji i regresji, metody bayesowskie, analizy Monte Carlo, data mining, procedury odporne, analiza danych cenzurowanych, analizy stochastyczne oraz zastosowanie metod statystycznych w naukach ekonomicznych, marketingu, finansach, ubezpieczeniach, rynku kapitałowym, zarządzaniu ryzykiem oraz zastosowaniu m.in. w medycynie i opiece zdrowotnej.

            W Konferencji wzięły udział 53 osoby  z różnych ośrodków akademickich w Polsce –Katowice, Kraków, Poznań, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław, przedstawiciele Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Statystycznego w Łodzi. Podczas 14 sesji (plenarnych
i równoległych) uczestnicy wysłuchali łącznie 40 referatów oraz 2 wykładów zaproszonych. 

            Tradycyjnie pierwsza sesja historyczna została poświęcona wybitnym przedstawicielom polskiej myśli statystycznej, a przewodniczył jej prof. Mirosław Krzyśko (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Prof. Jerzy Kowaleski z Uniwersytetu Łódzkiego wygłosił referat „Edward Rosset – nestor statystyków i demografów polskich”.   Prof.   Czesław Domański zaprezentował dwa referaty:   „Zygmunt Limanowski – propagator terminów statystycznych” oraz „Egon Vielrose – wszechstronny uczony: ekonometryk, statystyk, demograf”. Natomiast prof. Tadeusz Bednarski z Uniwersytetu Wrocławskiego wygłosił referat „Hugo Steinhaus - Droga do współczesnej teorii prawdopodobieństwa”.

            Pierwszy wykład zaproszony wygłosił prof. Mirosław Krzyśko  na temat: „Jądrowa analiza składowych głównych dla danych czasowo-przestrzennych, geograficznie ważonych”. Drugi wykład zaproszony wygłosił Włodzimierz Okrasa (Główny Urząd Statystyczny, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) na temat: „Modelowanie zależności pomiędzy dobrostanem indywidualnym i lokalnym: interakcja wielopoziomowa vs. modyfikacja przyczynowa”. Podczas konferencji odbyło się posiedzenie członków Rady Głównej Polskiego Towarzystwa Statystycznego (PTS), któremu przewodniczył prof. dr hab. Czesław Domański – prezes PTS.

            Zamknięcia konferencji oraz podsumowania obrad dokonał prof. Czesław Domański. Podziękował wszystkim za udział w konferencji i poinformował, że kolejna, XXXVII międzynarodowa konferencja naukowa Wielowymiarowa Analiza Statystyczna, WAS 2018 (The 37th International Annual Conference on Multivariate Statistical Analysis, MSA 2018) odbędzie się w Łodzi w dniach od 5 do 7 listopada 2018 r. Przewodnictwo Komitetu Organizacyjnego przyszłorocznej edycji objął prof. Czesław Domański, a sekretarzem naukowym została dr Katarzyna Bolonek-Lasoń.

Do góry
wersja do druku
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź