Środa, 17 sierpnia 2022, tydzień nieparzysty (33)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
Aktualności RSS

Strona główna

terminarz.jpgkalendarz.jpg

O KATEDRZE

1929 r. - została utworzona Katedra Teorii Ekonomii i Statystyki w Wolnej Wszechnicy Polskiej w której wykładowcom był doc. dr Edward Szturm de Sztrem, a asystentem mgr Edward Rosset

1945 r. - prof. Edward Rosset organizuje Zakład Statystyki, a następnie Katedrę Statystki na Wydziale prawno-ekonomicznym, po reorganizacji UŁ na Wydziale Prawa Katedrę Statystyki, która funkcjonowała w latach (1948-1961)

1949 r. - prof. Edward Rosset tworzy Katedrę Statystki w Wyższej Szkole Ekonomicznej (1950-1961)

1961 r. - po połączeniu WSE z UŁ tworzy prof. Edward Rosset Katedrę Demografii i Statystyki na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym, którą kieruje w latach (1961-1968)

1968-1972 r. - Katedrą Demografii i Statystyki, a w latach (1972-1986) po reorganizacji Zakładem Demografii i Statystyki w Instytucie Ekonometrii i Statystyki, kieruje doc. dr Zbigniew Michałkiewicz

1986-1987 r. - Zakładem Demografii i Statystyki kieruje prof. dr hab. Zofia Zarzycka

1987 r. - prof. dr hab. Czesław Domański organizuje Zakład Metod Statystycznych, następnie w 1992 roku Katedrę Metod Statystycznych, po reorganizacji z Instytutu Ekonometrii i Statystyki

2009 r. – Katedra Metod Statystycznych funkcjonuje w ramach Instytut Statystyki i Demografii

Badania naukowe Katedry prowadzone są w następujących obszarach:

 • teoria prawdopodobieństwa i procesy stochastyczne,
 • klasyczne i nieklasyczne metody wnioskowania statystycznego (w tym bayesowskie, bootstrapowe, sekwencyjne, metody analizy danych niekompletnych),
 • testy wielokrotne,
 • statystyka małych obszarów,
 • aproksymacja rozkładów płac i dochodów,
 • metody badania nierówności, ubóstwa i wykluczenia społecznego,
 • teoria i praktyka indeksów cen,
 • metody statystyki wielowymiarowej, data mining, techniki ordynacyjne,
 • zastosowanie statystyki ubezpieczeniowej i matematyki aktuarialnej,
 • analiza ryzyka,
 • zastosowanie metod statystycznych w badaniach biologicznych i medycznych,
 • metodologia badań statystycznych.

Programy finansowane ze środków MNiSW:

 • 2008-2009 Zastosowanie metod statystycznych do oceny efektywności i klasyfikacji systemów emerytalnych
 • 2008-2009 Wybrane metody estymacji i walidacji modeli ratingowych i ich zastosowanie na rynku bankowym
 • 2008-2010 Nieklasyczne metody oceny efektywności i ryzyk  Otwartych  Funduszy  Emerytalnych

Programy finansowane ze środków NCN:

 • 2009-2012 Metody redukcji liczby zmiennych w analizie skupień i ich zastosowania
 • 2010-2012 Metody badania koncentracji dochodów i ich zastosowanie
 • 2011-2014 Metodologia testów statystycznych. Analiza procedur testowych z punktu widzenia jakości decyzji
 • 2013-2016 Gry kwantowe: struktura stanów  równowagi i aspekty teoriogrupowe

Programy Ramowe UE:

 • 1994-1997 COST Unemployment during economic transitions-determinants, socio-economic effects and labour market policies and Poland, Czechoslovakia and east Germany  
 • 2007 Evolution summary report
 • 2007-2008 Kategoryzacja klientów  w dużych systemach elektronicznej obsługi klientów

Granty KBN:

 • 2001-2006 Polska skala ryzyka operacyjnego leczenia choroby niedokrwiennej mięśnia sercowego, realizowany z Uniwersytetem Medycznym
 • 2002-2004 Analiza rozkładów płac i dochodów w przekroju terytorialnym w Polsce
Do góry
wersja do druku
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź