Piątek, 6 sierpnia 2021, tydzień nieparzysty (31)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
Aktualności RSS

Strona główna

terminarz.jpgkalendarz.jpg

PROJEKTY NAUKOWE

Programy finansowane ze środków MNiSW:

 • 2008-2009 Zastosowanie metod statystycznych do oceny efektywności i klasyfikacji systemów emerytalnych
 • 2008-2009 Wybrane metody estymacji i walidacji modeli ratingowych i ich zastosowanie na rynku bankowym
 • 2008-2010 Nieklasyczne metody oceny efektywności i ryzyk  Otwartych  Funduszy  Emerytalnych

Programy finansowane ze środków NCN:

 • 2018-....... Optymalizacja pomiaru wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI)
 • 2009-2012 Metody redukcji liczby zmiennych w analizie skupień i ich zastosowania
 • 2010-2012 Metody badania koncentracji dochodów i ich zastosowanie
 • 2011-2014 Metodologia testów statystycznych. Analiza procedur testowych z punktu widzenia jakości decyzji
 • 2013-2016 Gry kwantowe: struktura stanów  równowagi i aspekty teoriogrupowe
 • 2014-2018 Weryfikacja hipotez w ocenie ryzyka rynkowego

Programy Ramowe UE:

 • 1994-1997 COST Unemployment during economic transitions-determinants, socio-economic effects and labour market policies and Poland, Czechoslovakia and east Germany  
 • 2007 Evolution summary report
 • 2007-2008 Kategoryzacja klientów  w dużych systemach elektronicznej obsługi klientów

Granty KBN:

 • 2001-2006 Polska skala ryzyka operacyjnego leczenia choroby niedokrwiennej mięśnia sercowego, realizowany z Uniwersytetem Medycznym
 • 2002-2004 Analiza rozkładów płac i dochodów w przekroju terytorialnym w Polsce
Inne: 
 • projekt finansowany przez UE: "Statystyka cen – Cel 1: Wdrożenie danych transakcyjnych do procesu obliczania wskaźnika HICP" (współpraca z GUS, 2018-2020)
 • projekt finansowany przez NCBiR: "„Budowa zintegrowanego systemu statystyki cen detalicznych" (współpraca z GUS, IPI PAN i SGH, 2019-2021)
Do góry
wersja do druku
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź