Środa, 22 września 2021, tydzień parzysty (38)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
Aktualności RSS

Strona główna

terminarz.jpgkalendarz.jpg

KONFERENCJE

XXXIX Konferencja Multivariate Statistical Analysis MSA 2021

XXXIX Konferencja Multivariate Statistical Analysis MSA 2021 odbędzie się w dniach 8-10 listopada 2021 r. Rejestracja już otwarta!
Informacje o konrerencji znajdują się na stronie www msa.uni.lodz.pl. Serdecznie zapraszamy do nadsyłania referatów.

XXXV międzynarodowa konferencja naukowa Wielowymiarowa Analiza Statystyczna
(WAS 2016)

The 35th Scientific Conference of Multivariate Statistical Analysis
(MSA 2016)

W dniach od 7 do 9 listopada 2016 r. w Łodzi odbyła się XXXV konferencja naukowa Wielowymiarowa Analiza Statystyczna WAS 2016 (The 35th Annual Conference on Multivariate Statistical Analysis MSA 2016) zorganizowana przez Instytut Statystyki i Demografii UŁ, Katedrę Metod Statystycznych UŁ, przy udziale Polskiego Towarzystwa Statystycznego (PTS) oraz Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk. Honorowy patronat nad  konferencją objęła Prezydent Miasta Łodzi – Hanna Zdanowska. Konferencję została wsparta finansowo przez Narodowy Bank Polski w ramach projektu edukacyjnego wpisującego się w  priorytetowe obszary edukacji ekonomicznej NBP oraz Polska Akademia Nauk ze środków przeznaczonych na Działalność Upowszechniająca Naukę. Partnerami konferencji były także firma StatSoft Polska Sp. Z o.o. Funkcję Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego pełnił prof. dr hab. Czesław Domański (Komitet Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk), natomiast mgr Piotr Szczepocki oraz dr  hab. inż. Jacek Białek sprawowali obowiązki sekretarzy naukowych konferencji.

Głównym celem XXXV edycji Konferencji Wielowymiarowa Analiza Statystyczna była prezentacja najnowszych osiągnięć z zakresu wielowymiarowej analizy statystycznej oraz ich zastosowań w naukach ekonomicznych.

W Konferencji wzięło udział 78 osób z różnych ośrodków akademickich w Polsce – Katowice, Kraków, Gdańsk, Poznań, Rzeszów, Słupsk, Szczecin, Warszawa, Wrocław, przedstawiciele Urzędu Statystycznego w Łodzi, a także goście z zagranicy (Włochy) oraz studenci UŁ. Podczas siedemnastu sesji (plenarnych i równoległych) uczestnicy wysłuchali łącznie 64 referatów oraz 2 wykładów zaproszonych.

XXXIV międzynarodowa konferencja naukowa Wielowymiarowa Analiza Statystyczna
(WAS 2015)

The 34th Scientific Conference of Multivariate Statistical Analysis
(MSA 2015)

W dniach od 16 do 18 listopada 2015 r. w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się XXXIV międzynarodowa konferencja naukowa Wielowymiarowa Analiza Statystyczna WAS 2015 (The 34th International Annual Conference on Multivariate Statistical Analysis MSA 2015). Konferencja zorganizowana została przez Instytut Statystyki i Demografii UŁ, Katedrę Metod Statystycznych UŁ, Polskie Towarzystwo Statystyczne (PTS) oraz Komitet Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk. Funkcję Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego pełnił prof. dr hab. Czesław Domański, a obowiązki sekretarzy naukowych konferencji sprawowały mgr Anna Jurek oraz mgr Elżbieta Zalewska.

XXXIV Konferencja Wielowymiarowa Analiza Statystyczna WAS 2015 objęta została honorowym patronatem Prezydenta Miasta Łodzi – Hanny Zdanowskiej. Jej organizacja została dofinansowana przez Narodowy Bank Polski w ramach projektu edukacyjnego wpisującego się w priorytetowe obszary edukacji ekonomicznej NBP, Polską Akademię Nauk oraz Urząd Miasta Łodzi – w ramach otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie przeprowadzenia działań zmierzających do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych i edukacji wyższej o znaczeniu międzynarodowym oraz propagujących osiągnięcia naukowe Łodzi. Partnerem konferencji była także firma StatSoft Polska Sp. z o.o. 

Głównymi celami XXXIV edycji Konferencji Wielowymiarowa Analiza Statystyczna były: prezentacja najnowszych osiągnięć z zakresu wielowymiarowej analizy statystycznej oraz wymiana doświadczeń, będących wynikiem jej stosowania.

W Konferencji wzięły udział 93 osoby z różnych ośrodków akademickich w Polsce – Białystok, Gdańsk, Katowice, Kraków, Poznań, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław, przedstawiciele Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Statystycznego w Łodzi, Narodowego Banku Polskiego, firmy Bosch
i Siemens, a także goście z zagranicy oraz studenci UŁ. Podczas osiemnastu sesji (plenarnych
i równoległych) uczestnicy wysłuchali łącznie 65 referatów (w tym 11 referatów wygłoszonych
w języku angielskim) oraz 2 wykładów zaproszonych.  Pierwszy wykład zaproszony wygłosił
dr hab. Włodzimierz Okrasa, prof. UKSW z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie, na temat: "Proces Statystyczny jako Społeczny Proces Kwantyfikacji". Drugi wykład zaproszony wygłosili dr hab. Krzysztof Najman, prof. UG, dr hab. Kamila Migdał-Najman, prof. UG oraz prof. dr hab. Mirosław Szreder z Uniwersytetu Gdańskiego, na którym zaprezentowano temat: "Big Data – nowe możliwości, nowe ograniczenia". Podczas konferencji odbyło się posiedzenie członków Rady Głównej Polskiego Towarzystwa Statystycznego (PTS), któremu przewodniczył prof. dr hab. Czesław Domański – prezes PTS.

Kolejna, XXXV międzynarodowa konferencja naukowa Wielowymiarowa Analiza Statystyczna, WAS 2016 (The 35th International Annual Conference on Multivariate Statistical Analysis, MSA 2016) odbędzie się w Łodzi w dniach od 7 do 9 listopada 2016 r. Przewodnictwo Komitetu Organizacyjnego przyszłorocznej edycji objął prof. dr hab. Czesław Domański, a sekretarzami naukowymi zostali: mgr Piotr Szczepocki oraz dr hab. inż. Jacek Białek.

XXXIII międzynarodowa konferencja naukowa Wielowymiarowa Analiza Statystyczna
(WAS 2014)

The 33nd Scientific Conference of Multivariate Statistical Analysis
(MSA 2014)

W dniach od 17 do 19 listopada 2014 r. w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się XXXIII międzynarodowa konferencja naukowa Wielowymiarowa Analiza Statystyczna WAS 2014 (The 33nd International Annual Conference on Multivariate Statistical Analysis MSA 2014). Organizatorami konferencji były: Instytut Statystyki i Demografii UŁ, Katedra Metod Statystycznych UŁ, Polskie Towarzystwo Statystyczne (PTS) oraz Komitet Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk. Funkcję Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego pełnił prof. dr hab. Czesław Domański, a obowiązki sekretarzy naukowych konferencji sprawowały mgr Elżbieta Zalewska oraz dr Marta Małecka.

XXXIII Konferencja Wielowymiarowa Analiza Statystyczna WAS 2014 objęta została honorowym patronatem Prezydenta Miasta Łodzi – Hanny Zdanowskiej. Jej organizacja została dofinansowana przez Narodowy Bank Polski w ramach projektu edukacyjnego wpisującego się w priorytetowe obszary edukacji ekonomicznej NBP, Polską Akademię Nauk oraz Urząd Miasta Łodzi – w ramach konkursu ofert na realizację zadania „Współpraca z wyższymi uczelniami” w zakresie promocji Łodzi jako ośrodka naukowego i akademickiego, ŁÓDŹ AKADEMICKA 2014. Partnerami konferencji była także firma StatSoft Polska Sp. z o.o. Konferencja wpisywała się w obchody Jubileuszu 50 lecia Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ.

Głównymi celami XXXIII edycji Konferencji Wielowymiarowa Analiza Statystyczna były: prezentacja najnowszych osiągnięć z zakresu wielowymiarowej analizy statystycznej oraz wymiana doświadczeń, będących wynikiem jej stosowania. Szeroki zakres tematów statystyki matematycznej, metod statystyki wielowymiarowej oraz ich innowacyjnych aplikacji będących przedmiotem publikacji można ująć następująco: rozkłady wielowymiarowe, testy statystyczne, metody nieparametryczne, analiza czynnikowa, analiza skupień, analiza dyskryminacyjna, analiza wariancji i regresji, metody bayesowskie, analizy Monte Carlo, data mining, procedury odporne, analiza danych cenzurowanych, rozpoznawanie obrazów, analizy stochastyczne oraz zastosowanie metod statystycznych w naukach ekonomicznych, marketingu, finansach, ubezpieczeniach, rynku kapitałowym, zarządzaniu ryzykiem oraz zastosowaniu m.in. w medycynie i opiece zdrowotnej.

W Konferencji wzięło udział 87 osób z różnych ośrodków akademickich w Polsce – Białystok, Katowice, Kraków, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław, przedstawiciele Urzędu Statystycznego w Łodzi, firmy Bosch i Siemens, a także goście z zagranicy (Litwa, Finlandia, Ukraina) oraz studenci UŁ. Podczas siedemnastu sesji (plenarnych i równoległych) uczestnicy wysłuchali łącznie 64 referatów (w tym 23 referatów wygłoszonych w języku angielskim) oraz 3 wykładów zaproszonych.  Pierwszy wykład zaproszony wygłosił Prof. Józef Pociecha z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, na temat: "Węzłowe problemy modelowania i prognozowania upadłości firm". Kolejny wykład zaproszony wygłosił Prof. Tadeusz Trzaskalik z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, na którym przedstawił "Dyskretne metody wielokryterialnego wspomagania decyzji i ich zastosowania". Trzeci wykład zaproszony wygłoszony został w sesji plenarnej na zakończeniu konferencji. Referat zaprezentował Prof. Mirosław Krzyśko  z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na temat: "Wielowymiarowa funkcjonalna analiza regresji w zastosowaniu do klasyfikacji danych".

XXXIV międzynarodowa konferencja naukowa Wielowymiarowa Analiza Statystyczna, WAS 2015 (The 34rd International Annual Conference on Multivariate Statistical Analysis, MSA 2015) odbędzie się w Łodzi w dniach od 16 do 18 listopada 2015 r. Przewodnictwo Komitetu Organizacyjnego przyszłorocznej edycji objął prof. dr hab. Czesław Domański, a sekretarzami naukowymi zostały: mgr Anna Jurek i mgr Elżbieta Zalewska.

XXXII międzynarodowa konferencja naukowa Wielowymiarowa Analiza Statystyczna
(WAS 2013)

The 32nd Scientific Conference of Multivariate Statistical Analysis
(MSA 2013)

W dniach od 18 do 20 listopada 2013 r. w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się XXXII międzynarodowa konferencja naukowa Wielowymiarowa Analiza Statystyczna WAS 2013 (The 32nd International Annual Conference on Multivariate Statistical Analysis MSA 2013). Organizatorami konferencji były: Instytut Statystyki i Demografii UŁ, Katedra Metod Statystycznych UŁ, Polskie Towarzystwo Statystyczne (PTS) oraz Komitet Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk. Funkcję Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego pełnił prof. dr hab. Czesław Domański, a obowiązki sekretarzy naukowych konferencji sprawowali mgr Marta Małecka oraz dr Artur Mikulec.

XXXII Konferencja Wielowymiarowa Analiza Statystyczna WAS 2013 objęta została honorowym patronatem Prezydenta Miasta Łodzi – Hanny Zdanowskiej. Jej organizacja została dofinansowana przez Narodowy Bank Polski w ramach projektu edukacyjnego wpisującego się w priorytetowe obszary edukacji ekonomicznej NBP, Polską Akademię Nauk oraz Urząd Miasta Łodzi – w ramach konkursu ofert na realizację zadania „Współpraca z wyższymi uczelniami” w zakresie promocji Łodzi jako ośrodka naukowego i akademickiego, ŁÓDŹ AKADEMICKA 2013. Partnerami konferencji były także firma StatSoft Polska Sp. z o.o. oraz portal BazaKonferencji.pl – polska baza konferencji naukowych. Konferencja wpisywała się w obchody Międzynarodowego Roku Statystyki (Statistics 2013).

Głównymi celami XXXII edycji Konferencji Wielowymiarowa Analiza Statystyczna były: prezentacja najnowszych osiągnieć z zakresu wielowymiarowej analizy statystycznej oraz wymiana doświadczeń, będących wynikiem jej stosowania.

W Konferencji wzięło udział 86 osób z różnych ośrodków akademickich w Polsce – Białystok, Katowice, Kraków, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław, przedstawiciele Urzędu Statystycznego w Łodzi i Narodowego Banku Polskiego (Oddział w Łodzi, Warszawa), firmy Bosch i Siemens, a także goście z zagranicy (Estonia, Finlandia, Ukraina) oraz studenci UŁ. Podczas jedenastu sesji (plenarnych i równoległych) uczestnicy wysłuchali łącznie 56 referatów oraz 2 wykładów zaproszonych.

 

Kolejna XXXIII międzynarodowa konferencja naukowa Wielowymiarowa Analiza Statystyczna, WAS 2014 (The 33rd International Annual Conference on Multivariate Statistical Analysis, MSA 2014) odbędzie się w Łodzi w dniach od 17 do 19 listopada 2014 r.

Do góry
wersja do druku
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź